Steenkoolmijnen

Openbare bedrijven van België: Steenkoolmijnen
Public companies of Belgium: Coal Mining category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Steenkoolmijnen. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Coal Mining
Inclusief dergelijke activiteiten als
1221. Bitumineuze kolen en bruinkool-oppervlakte mijnbouw
122100. Bitumineuze kolen en bruinkool-oppervlakte mijnbouw
12210000. Bitumineuze kolen en bruinkool-oppervlakte mijnbouw
122101. Bituminous coal surface mining
12210100. Bituminous coal surface mining
12210101. Auger mijnbouw, bitumineuze
12210102. Culm bank mijnbouw
12210103. Strip mijnbouw, bitumineus
12210104. Strip mijnbouw, bruinkool
12210105. Oppervlakte mijnbouw, bitumineuze, nec
12210106. Oppervlakte mijnbouw, bruinkool, nec
122102. Bitumineuze kolen en bruinkool laden en bereiden
12210200. Bitumineuze kolen en bruinkool laden en bereiden
12210201. Steenkoolbereiding, bitumineuze of bruinkool
12210202. Eenheden trein laad faciliteit, bitumineuze of bruinkool
1222. Bitumineuze kolen-ondergrondse mijnbouw
122200. Bitumineuze kolen-ondergrondse mijnbouw
12220000. Bitumineuze kolen-ondergrondse mijnbouw
122299. Bituminous coal-underground, nec
12229900. Bituminous coal-underground, nec
12229901. Ondergrondse mijnbouw, semiantraciet
12229902. Ondergrondse mijnbouw, semibitumineuze
12229903. Ondergrondse mijnbouw, subbituminous
1231. Antracietwinning
123100. Antracietwinning
Including such kind of activities as
1221. Bituminous coal and lignite-surface mining
122100. Bituminous coal and lignite-surface mining
12210000. Bituminous coal and lignite-surface mining
122101. Bituminous coal surface mining
12210100. Bituminous coal surface mining
12210101. Auger mining, bituminous
12210102. Culm bank mining
12210103. Strip mining, bituminous
12210104. Strip mining, lignite
12210105. Surface mining, bituminous, nec
12210106. Surface mining, lignite, nec
122102. Bituminous coal and lignite loading and preparation
12210200. Bituminous coal and lignite loading and preparation
12210201. Coal preparation plant, bituminous or lignite
12210202. Unit train loading facility, bituminous or lignite
1222. Bituminous coal-underground mining
122200. Bituminous coal-underground mining
12220000. Bituminous coal-underground mining
122299. Bituminous coal-underground, nec
12229900. Bituminous coal-underground, nec
12229901. Underground mining, semianthracite
12229902. Underground mining, semibituminous
12229903. Underground mining, subbituminous
1231. Anthracite mining
123100. Anthracite mining