Educatieve diensten

Openbare bedrijven van België: Educatieve diensten
Public companies of Belgium: Educational Services category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Educatieve diensten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Educational Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
8211. Elementaire en middelbare scholen
821100. Elementaire en middelbare scholen
82110000. Elementaire en middelbare scholen
821101. Katholieke basis- en middelbare scholen
82110100. Katholieke basis- en middelbare scholen
82110101. Katholieke gecombineerde elementaire en middelbare school
82110102. Katholieke basisschool
82110103. Katholieke junior middelbare school
82110104. Katholieke hogere middelbare school
82110105. Katholieke special education school
82110106. Katholieke beroeps- / technische school
821102. Privé basisscholen en middelbare scholen
82110200. Privé basisscholen en middelbare scholen
82110201. Academie
82110202. Kostschool
82110203. Militaire academie
82110204. School voor voorbereidend hoger onderwijs in Amerika
82110205. Privé gecombineerde elementaire en middelbare school
82110206. Privé basisschool
82110207. Privé junior middelbare school
82110208. Privé senior middelbare school
82110209. Private special education school
82110210. Privé beroeps- / technische school
821103. Openbare elementaire en middelbare scholen
82110300. Openbare elementaire en middelbare scholen
Including such kind of activities as
8211. Elementary and secondary schools
821100. Elementary and secondary schools
82110000. Elementary and secondary schools
821101. Catholic elementary and secondary schools
82110100. Catholic elementary and secondary schools
82110101. Catholic combined elementary and secondary school
82110102. Catholic elementary school
82110103. Catholic junior high school
82110104. Catholic senior high school
82110105. Catholic special education school
82110106. Catholic vocational/technical school
821102. Private elementary and secondary schools
82110200. Private elementary and secondary schools
82110201. Academy
82110202. Boarding school
82110203. Military academy
82110204. Preparatory school
82110205. Private combined elementary and secondary school
82110206. Private elementary school
82110207. Private junior high school
82110208. Private senior high school
82110209. Private special education school
82110210. Private vocational/technical school
821103. Public elementary and secondary schools
82110300. Public elementary and secondary schools