Tabaksproducten

Openbare bedrijven van België: Tabaksproducten
Public companies of Belgium: Tobacco Products category
N\A
N\A
Antwerpen
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Bruxelles
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Tabaksproducten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Tobacco Products
Inclusief dergelijke activiteiten als
2111. sigaretten
211100. sigaretten
21110000. sigaretten
2121. sigaren
212100. sigaren
21210000. sigaren
212199. Sigaren, nec
21219900. Sigaren, nec
21219901. cigarillos
2131. Kauw en rook tabak
213100. Kauw en rook tabak
21310000. Kauw en rook tabak
213199. Kauw- en rooktabak, niet
21319900. Kauw- en rooktabak, niet
21319901. Tabak kauwen
21319902. Roken tabak
21319903. Snuif
2141. Tabakstammen en hergebruiken
214100. Tabakstammen en hergebruiken
21410000. Tabakstammen en hergebruiken
214199. Tabakstammen
21419900. Tabakstammen
21419901. Tabaksreductie
21419902. Tabakstammen
21419903. Tabaksdrasing (mechanische afstoting)
Including such kind of activities as
2111. Cigarettes
211100. Cigarettes
21110000. Cigarettes
2121. Cigars
212100. Cigars
21210000. Cigars
212199. Cigars, nec
21219900. Cigars, nec
21219901. Cigarillos
2131. Chewing and smoking tobacco
213100. Chewing and smoking tobacco
21310000. Chewing and smoking tobacco
213199. Chewing and smoking tobacco, nec
21319900. Chewing and smoking tobacco, nec
21319901. Chewing tobacco
21319902. Smoking tobacco
21319903. Snuff
2141. Tobacco stemming and redrying
214100. Tobacco stemming and redrying
21410000. Tobacco stemming and redrying
214199. Tobacco stemming and redrying, nec
21419900. Tobacco stemming and redrying, nec
21419901. Tobacco redrying
21419902. Tobacco stemming
21419903. Tobacco thrashing (mechanical stemming)