Meetinstrumenten, analyseren en controleren van instrumenten;

Openbare bedrijven van België: Meetinstrumenten, analyseren en controleren van instrumenten;
Public companies of Belgium: Measuring, Analyzing, and Controlling Instruments; Photographic, Medical and Optical Goods; Watches and Clocks category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Etterbeek
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Meetinstrumenten, analyseren en controleren van instrumenten; . Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Measuring, Analyzing, and Controlling Instruments; Photographic, Medical and Optical Goods; Watches and Clocks
Inclusief dergelijke activiteiten als
3812. Zoek- en navigatieapparatuur
381200. Zoek- en navigatieapparatuur
38120000. Zoek- en navigatieapparatuur
381201. Vliegtuigen / luchtvaartvliegtuiginstrumenten en begeleidingssystemen
38120100. Vliegtuigen / luchtvaartvliegtuiginstrumenten en begeleidingssystemen
38120101. Versnellingsindicatoren en systeemcomponenten, ruimtevaart
38120102. Vliegtuigen van vliegtuigen
38120103. Airspeed instrumentatie (luchtvaartinstrumenten)
38120104. Altimeters, standaard en gevoelig
38120105. Angle-of-attack instrumenten
38120106. Angle-of-yaw instrumenten
38120107. Kunstmatige horizon instrumentatie
38120108. Bank en draai indicatoren en componenten
38120109. Driftmeters, luchtvaart
38120110. Elektronische detectiesystemen (luchtvaart)
38120111. Vluchtrecorders
38120112. Schuif de hellingindicatoren
38120113. Gyro gimbals
38120114. gyrokompassen
38120115. Gyropilots
38120116. gyroscopen
38120117. Heads-up display systemen (huid), luchtvaart
38120118. Horizon vluchtindicatoren
38120119. Inertiale begeleidingssystemen
38120120. Infrarood object detectie apparatuur
Including such kind of activities as
3812. Search and navigation equipment
381200. Search and navigation equipment
38120000. Search and navigation equipment
381201. Aircraft/aerospace flight instruments and guidance systems
38120100. Aircraft/aerospace flight instruments and guidance systems
38120101. Acceleration indicators and systems components, aerospace
38120102. Aircraft flight instruments
38120103. Airspeed instrumentation (aeronautical instruments)
38120104. Altimeters, standard and sensitive
38120105. Angle-of-attack instruments
38120106. Angle-of-yaw instruments
38120107. Artificial horizon instrumentation
38120108. Bank and turn indicators and components
38120109. Driftmeters, aeronautical
38120110. Electronic detection systems (aeronautical)
38120111. Flight recorders
38120112. Glide slope indicators
38120113. Gyro gimbals
38120114. Gyrocompasses
38120115. Gyropilots
38120116. Gyroscopes
38120117. Heads-up display systems (hud), aeronautical
38120118. Horizon flight indicators
38120119. Inertial guidance systems
38120120. Infrared object detection equipment