Lokale en Suburbane Transit en Interurban Highway Passenger Transportation

Openbare bedrijven van België: Lokale en Suburbane Transit en Interurban Highway Passenger Transportation
Public companies of Belgium: Local and Suburban Transit and Interurban Highway Passenger Transportation category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Lokale en Suburbane Transit en Interurban Highway Passenger Transportation. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Local and Suburban Transit and Interurban Highway Passenger Transportation
Inclusief dergelijke activiteiten als
4111. Lokale en voorstedelijke doorvoer
411100. Lokale en voorstedelijke doorvoer
41110000. Lokale en voorstedelijke doorvoer
411101. Busvervoer
41110100. Busvervoer
41110101. Buslijn operaties
41110102. Commuter bus operatie
411102. Straat- en karretransport
41110200. Straat- en karretransport
41110201. Streetcar operatie
41110202. Trolley operatie
411103. Luchthaven vervoer
41110300. Luchthaven vervoer
41110301. Luchthaven limousine, geplande dienst
41110302. Luchthavenvervoer, regelmatige route
41110303. Intra-luchthaven, regelmatige route
411104. Passagierspoorvervoer
41110400. Passagierspoorvervoer
41110401. Commuter rail passagier operatie
41110402. Lokale spoorweg passagier operatie
41110403. Metro operatie
411199. Lokale en voorstedelijke doorvoer, nec
41119900. Lokale en voorstedelijke doorvoer, nec
41119901. Kabelbanen, met uitzondering van lucht, amusement en schilderachtig
41119902. Verhoogde spoorwegwerking
Including such kind of activities as
4111. Local and suburban transit
411100. Local and suburban transit
41110000. Local and suburban transit
411101. Bus transportation
41110100. Bus transportation
41110101. Bus line operations
41110102. Commuter bus operation
411102. Street and trolley car transportation
41110200. Street and trolley car transportation
41110201. Streetcar operation
41110202. Trolley operation
411103. Airport transportation
41110300. Airport transportation
41110301. Airport limousine, scheduled service
41110302. Airport transportation services, regular route
41110303. Intra-airport, regular route
411104. Passenger rail transportation
41110400. Passenger rail transportation
41110401. Commuter rail passenger operation
41110402. Local railway passenger operation
41110403. Subway operation
411199. Local and suburban transit, nec
41119900. Local and suburban transit, nec
41119901. Cable cars, except aerial, amusement, and scenic
41119902. Elevated railway operation