Groothandel - Nondurable Goods

Openbare bedrijven van België: Groothandel - Nondurable Goods
Public companies of Belgium: Wholesale Trade - Nondurable Goods category
N\A
N\A
N\A
N\A
Charleroi
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Groothandel - Nondurable Goods. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Wholesale Trade - Nondurable Goods
Inclusief dergelijke activiteiten als
5111. Afdrukken en schrijfpapier
511100. Afdrukken en schrijfpapier
51110000. Afdrukken en schrijfpapier
511199. Papier voor het afdrukken en schrijven, anders
51119900. Papier voor het afdrukken en schrijven, anders
51119901. Fijn papier
51119902. Printpapier
51119903. Schrijfpapier
5112. Kantoorartikelen en kantoorbenodigdheden
511200. Kantoorartikelen en kantoorbenodigdheden
51120000. Kantoorartikelen en kantoorbenodigdheden
511201. Schrijfinstrumenten en benodigdheden
51120100. Schrijfinstrumenten en benodigdheden
51120101. Markeringsapparaten
51120102. Pennen en / of potloden
51120103. Inkt
511202. Sociale briefpapier en wenskaartjes
51120200. Sociale briefpapier en wenskaartjes
51120201. Wenskaarten
51120202. schrijfbehoeften
511203. Albums, plakboeken en bindmiddelen
51120300. Albums, plakboeken en bindmiddelen
51120301. Albums (foto) en plakboeken
51120302. Looseleaf bindmiddelen
511204. Computer- en fotokopieerapparaten
Including such kind of activities as
5111. Printing and writing paper
511100. Printing and writing paper
51110000. Printing and writing paper
511199. Printing and writing paper, nec
51119900. Printing and writing paper, nec
51119901. Fine paper
51119902. Printing paper
51119903. Writing paper
5112. Stationery and office supplies
511200. Stationery and office supplies
51120000. Stationery and office supplies
511201. Writing instruments and supplies
51120100. Writing instruments and supplies
51120101. Marking devices
51120102. Pens and/or pencils
51120103. Writing ink
511202. Social stationery and greeting cards
51120200. Social stationery and greeting cards
51120201. Greeting cards
51120202. Stationery
511203. Albums, scrapbooks and binders
51120300. Albums, scrapbooks and binders
51120301. Albums (photo) and scrapbooks
51120302. Looseleaf binders
511204. Computer and photocopying supplies