Building Cnstrctn - General Contractors & Operative Builders

Openbare bedrijven van België: Building Cnstrctn - General Contractors & Operative Builders
Public companies of Belgium: Building Cnstrctn - General Contractors & Operative Builders category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Building Cnstrctn - General Contractors & Operative Builders. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Building Cnstrctn - General Contractors & Operative Builders
Inclusief dergelijke activiteiten als
1521. Eengezinswoningbouw
152100. Eengezinswoningbouw
15210000. Eengezinswoningbouw
152101. Eengezinswoning remodeling, toevoegingen en reparaties
15210100. Eengezinswoning remodeling, toevoegingen en reparaties
15210101. Algemene renovatie, eengezinswoningen
15210102. Mobiele huis reparatie, ter plaatse
15210103. Terras- en dekconstructie en reparatie
15210104. Herstel van brandschade, eengezinswoningen
152199. Eengezinswoningbouw, nv
15219900. Eengezinswoningbouw, nv
15219901. Nieuwbouw, eengezinswoningen
15219902. Voorafvervaardigde eengezinswoning
15219903. Rijtjeshuisbouw
1522. Woningbouw, nv
152200. Woningbouw, nv
15220000. Woningbouw, nv
152201. Hotel / motel en multi-family home constructie
15220100. Hotel / motel en multi-family home constructie
15220101. Appartementbouw
15220102. Co-op constructie
15220103. Condominium constructie
15220104. Slaapzaalbouw
15220105. Hotel / motel, nieuwbouw
15220106. Multi-family woningbouw, nec
Including such kind of activities as
1521. Single-family housing construction
152100. Single-family housing construction
15210000. Single-family housing construction
152101. Single-family home remodeling, additions, and repairs
15210100. Single-family home remodeling, additions, and repairs
15210101. General remodeling, single-family houses
15210102. Mobile home repair, on site
15210103. Patio and deck construction and repair
15210104. Repairing fire damage, single-family houses
152199. Single-family housing construction, nec
15219900. Single-family housing construction, nec
15219901. New construction, single-family houses
15219902. Prefabricated single-family house erection
15219903. Townhouse construction
1522. Residential construction, nec
152200. Residential construction, nec
15220000. Residential construction, nec
152201. Hotel/motel and multi-family home construction
15220100. Hotel/motel and multi-family home construction
15220101. Apartment building construction
15220102. Co-op construction
15220103. Condominium construction
15220104. Dormitory construction
15220105. Hotel/motel, new construction
15220106. Multi-family dwelling construction, nec