Administratie van Milieukwaliteit en Huisvestingsprogramma's

Openbare bedrijven van België: Administratie van Milieukwaliteit en Huisvestingsprogramma's
Public companies of Belgium: Administration of Environmental Quality and Housing Programs category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Administratie van Milieukwaliteit en Huisvestingsprogramma's. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Administration of Environmental Quality and Housing Programs
Inclusief dergelijke activiteiten als
9511. Lucht-, water- en vast afvalbeheer
951100. Lucht-, water- en vast afvalbeheer
95110000. Lucht-, water- en vast afvalbeheer
951101. Milieuagentschappen
95110100. Milieuagentschappen
95110101. Controlebureau voor luchtvervuiling, overheid
95110102. Milieubeschermingsagentschap, overheid
95110103. Milieukwaliteit en controlebureau, overheid
951102. Afvalbeheerbureaus
95110200. Afvalbeheerbureaus
95110201. Sanitair engineering bureau, overheid
95110202. Afvalbeheer programma administratie, overheid
95110203. Waterbeheer en kwaliteitsbureau, overheid
95110204. Waterbeschermingsbureau, overheid
951104. Lucht-, water- en vast afvalbeheer, niveau van overheid
95110400. Lucht-, water- en vast afvalbeheer, niveau van overheid
95110401. Lucht-, water- en vast afvalbeheer, federale overheid
95110402. Lucht-, water- en vast afvalbeheer, staatsbestuur
95110403. Lucht-, water- en afvalbeheer, provincie overheid
95110404. Lucht-, water- en afvalbeheer, lokale overheid
9512. Land-, minerale- en wildlife conservation
951200. Land-, minerale- en wildlife conservation
95120000. Land-, minerale- en wildlife conservation
951201. Natuurbeschermingsbureaus
95120100. Natuurbeschermingsbureaus
Including such kind of activities as
9511. Air, water, and solid waste management
951100. Air, water, and solid waste management
95110000. Air, water, and solid waste management
951101. Environmental agencies
95110100. Environmental agencies
95110101. Air pollution control agency, government
95110102. Environmental protection agency, government
95110103. Environmental quality and control agency, government
951102. Waste management agencies
95110200. Waste management agencies
95110201. Sanitary engineering agency, government
95110202. Waste management program administration, government
95110203. Water control and quality agency, government
95110204. Water pollution control agency, government
951104. Air, water, and solid waste management, level of government
95110400. Air, water, and solid waste management, level of government
95110401. Air, water, and solid waste management, federal government
95110402. Air, water, and solid waste management, state government
95110403. Air, water, and solid waste management, county government
95110404. Air, water, and solid waste management, local government
9512. Land, mineral, and wildlife conservation
951200. Land, mineral, and wildlife conservation
95120000. Land, mineral, and wildlife conservation
951201. Wildlife conservation agencies
95120100. Wildlife conservation agencies