Watervervoer

Openbare bedrijven van België: Watervervoer
Public companies of Belgium: Water Transportation category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Sint-Gillis
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Watervervoer. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Water Transportation
Inclusief dergelijke activiteiten als
4412. Buitenlands zeevervoer van vracht
441200. Buitenlands zeevervoer van vracht
44120000. Buitenlands zeevervoer van vracht
4424. Binnenlands binnenlands vervoer van vracht
442400. Binnenlands binnenlands vervoer van vracht
44240000. Binnenlands binnenlands vervoer van vracht
442499. Binnenlands binnenlands vervoer van vracht, nec
44249900. Binnenlands binnenlands vervoer van vracht, nec
44249901. Coastwise transport, vracht
44249902. Intercoastal transport, vracht
44249903. Watervervoer naar niet-vastgebonden gebieden, vracht
4432. Vrachtvervoer op de grote meren
443200. Vrachtvervoer op de grote meren
44320000. Vrachtvervoer op de grote meren
4449. Water vervoer van vracht
444900. Water vervoer van vracht
44490000. Water vervoer van vracht
444901. Kanaal en intracoastal goederenvervoer
44490100. Kanaal en intracoastal goederenvervoer
44490101. Canal barge operaties
44490102. Kanaalvervoer, vracht
44490103. Intracoastal (vracht) vervoer
44490104. Vervoer (vracht) op baaien en geluiden van de oceaan
444999. Water vervoer van vracht, nec, nec
44499900. Water vervoer van vracht, nec, nec
Including such kind of activities as
4412. Deep sea foreign transportation of freight
441200. Deep sea foreign transportation of freight
44120000. Deep sea foreign transportation of freight
4424. Deep sea domestic transportation of freight
442400. Deep sea domestic transportation of freight
44240000. Deep sea domestic transportation of freight
442499. Deep sea domestic transportation of freight, nec
44249900. Deep sea domestic transportation of freight, nec
44249901. Coastwise transportation, freight
44249902. Intercoastal transportation, freight
44249903. Water transportation to noncontiguous territories, freight
4432. Freight transportation on the great lakes
443200. Freight transportation on the great lakes
44320000. Freight transportation on the great lakes
4449. Water transportation of freight
444900. Water transportation of freight
44490000. Water transportation of freight
444901. Canal and intracoastal freight transportation
44490100. Canal and intracoastal freight transportation
44490101. Canal barge operations
44490102. Canal transportation, freight
44490103. Intracoastal (freight) transportation
44490104. Transportation (freight) on bays and sounds of the ocean
444999. Water transportation of freight, nec, nec
44499900. Water transportation of freight, nec, nec