Nondepository Credit Institutions

Openbare bedrijven van België: Nondepository Credit Institutions
Public companies of Belgium: Nondepository Credit Institutions category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Nondepository Credit Institutions. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Nondepository Credit Institutions
Inclusief dergelijke activiteiten als
6111. Federaal en federaal gesponsord krediet
611100. Federale en federale gesponsorde kredietbureaus
61110000. Federale en federale gesponsorde kredietbureaus
611101. Federale hypothecaire kredietinstellingen
61110100. Federale hypothecaire kredietinstellingen
61110101. Boerenhuisadministratie
61110102. Federale hypothecaire hypotheek bedrijf
61110103. Federale nationale hypotheekvereniging
61110104. Overheidslening voor de nationale hypotheek
611102. Wederzijdse vereniging kredietbureaus
61110200. Wederzijdse vereniging kredietbureaus
61110201. Banken voor coöperaties
61110202. Nationale Consumentenbank
611199. Federaal en federaal gesponsord krediet, nec
61119900. Federaal en federaal gesponsord krediet, nec
61119901. Commodity credit corporation
61119902. Export / import bank
61119903. Federale intermediaire kredietbank
61119904. Federale landbanken
61119905. Landelijke elektrificatie-administratie
61119906. Lening marketing associatie
61119907. Synthetische brandstoffen bedrijf
6141. Persoonlijke kredietinstellingen
614100. Persoonlijke kredietinstellingen
61410000. Persoonlijke kredietinstellingen
Including such kind of activities as
6111. Federal and federally sponsored credit
611100. Federal and federally sponsored credit agencies
61110000. Federal and federally sponsored credit agencies
611101. Federal mortgage credit agencies
61110100. Federal mortgage credit agencies
61110101. Farmers home administration
61110102. Federal home loan mortgage corporation
61110103. Federal national mortgage association
61110104. Government national mortgage association
611102. Mutual association credit agencies
61110200. Mutual association credit agencies
61110201. Banks for cooperatives
61110202. National consumer cooperative bank
611199. Federal and federally sponsored credit, nec
61119900. Federal and federally sponsored credit, nec
61119901. Commodity credit corporation
61119902. Export/import bank
61119903. Federal intermediate credit bank
61119904. Federal land banks
61119905. Rural electrification administration
61119906. Student loan marketing association
61119907. Synthetic fuels corporation
6141. Personal credit institutions
614100. Personal credit institutions
61410000. Personal credit institutions