Mijnbouw en Steengroeven van Nonmetallic Minerals, met uitzondering van brandstoffen

Openbare bedrijven van België: Mijnbouw en Steengroeven van Nonmetallic Minerals, met uitzondering van brandstoffen
Public companies of Belgium: Mining and Quarrying of Nonmetallic Minerals, Except Fuels category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Mijnbouw en Steengroeven van Nonmetallic Minerals, met uitzondering van brandstoffen. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Mining and Quarrying of Nonmetallic Minerals, Except Fuels
Inclusief dergelijke activiteiten als
1411. Dimensiesteen
141100. Dimensiesteen
14110000. Dimensiesteen
141101. Kalksteen en marmeren dimensie steen
14110100. Kalksteen en marmeren dimensie steen
14110101. Calcareous tufa, dimensie-quarrying
14110102. Dolomiet, dimensie-steengroeven
14110103. Dolomitische marmer, dimensie-steengroeven
14110104. Kalksteen, afmeting-steengroeven
14110105. Marmeren, afmeting-steengroeven
14110106. Travertijn, afmeting-steengroeven
141102. Granietdimensionele steen
14110200. Granietdimensionele steen
14110201. Diabase, dimensie-steengroeven
14110202. Dioriet, afmeting-quarrying
14110203. Gneiss, dimensie-steengroeven
14110204. Graniet, afmeting-steengroeven
14110205. Greenstone, dimensie-quarrying
14110206. Syeniet, dimensie-steengroeven
141103. Igneus dimensie steen
14110300. Igneus dimensie steen
14110301. Basalt, dimensie-steengroeven
14110302. Gabbro, dimensie-steengroeven
14110303. Trap Rock, Dimension-Quarrying
14110304. Vulkanische steen, dimensie-steengroeven
Including such kind of activities as
1411. Dimension stone
141100. Dimension stone
14110000. Dimension stone
141101. Limestone and marble dimension stone
14110100. Limestone and marble dimension stone
14110101. Calcareous tufa, dimension-quarrying
14110102. Dolomite, dimension-quarrying
14110103. Dolomitic marble, dimension-quarrying
14110104. Limestone, dimension-quarrying
14110105. Marble, dimension-quarrying
14110106. Travertine, dimension-quarrying
141102. Granite dimension stone
14110200. Granite dimension stone
14110201. Diabase, dimension-quarrying
14110202. Diorite, dimension-quarrying
14110203. Gneiss, dimension-quarrying
14110204. Granite, dimension-quarrying
14110205. Greenstone, dimension-quarrying
14110206. Syenite, dimension-quarrying
141103. Igneus dimension stone
14110300. Igneus dimension stone
14110301. Basalt, dimension-quarrying
14110302. Gabbro, dimension-quarrying
14110303. Trap rock, dimension-quarrying
14110304. Volcanic rock, dimension-quarrying