Chemicaliën en Geallieerde Producten

Openbare bedrijven van België: Chemicaliën en Geallieerde Producten
Public companies of Belgium: Chemicals and Allied Products category
N\A
N\A
Wommelgem
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Chemicaliën en Geallieerde Producten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Chemicals and Allied Products
Inclusief dergelijke activiteiten als
2812. Alkalieën en chloor
281200. Alkalieën en chloor
28120000. Alkalieën en chloor
281201. alkaliën
28120100. alkaliën
28120101. Aardappel, kaliumhydroxide
28120102. Caustic soda, natriumhydroxide
28120103. Kaliumcarbonaat
28120104. Zout (soda), Natriumcarbonaat (gehydrateerd)
28120105. Soda-as, natriumcarbonaat (watervrij)
28120106. Natriumbicarbonaat
281299. Alkalieën en chloor, nec
28129900. Alkalieën en chloor, nec
28129901. Chloor, samengeperst of vloeibaar
2813. Industriële gassen
281300. Industriële gassen
28130000. Industriële gassen
281301. Kooldioxide
28130100. Kooldioxide
28130101. Droogijs, kooldioxide (vast)
281399. Industriële gassen, nec
28139900. Industriële gassen, nec
28139901. Acetyleen
28139902. aërosolen
28139903. argon
Including such kind of activities as
2812. Alkalies and chlorine
281200. Alkalies and chlorine
28120000. Alkalies and chlorine
281201. Alkalies
28120100. Alkalies
28120101. Caustic potash, potassium hydroxide
28120102. Caustic soda, sodium hydroxide
28120103. Potassium carbonate
28120104. Sal soda (washing soda), sodium carbonate (hydrated)
28120105. Soda ash, sodium carbonate (anhydrous)
28120106. Sodium bicarbonate
281299. Alkalies and chlorine, nec
28129900. Alkalies and chlorine, nec
28129901. Chlorine, compressed or liquefied
2813. Industrial gases
281300. Industrial gases
28130000. Industrial gases
281301. Carbon dioxide
28130100. Carbon dioxide
28130101. Dry ice, carbon dioxide (solid)
281399. Industrial gases, nec
28139900. Industrial gases, nec
28139901. Acetylene
28139902. Aerosols
28139903. Argon