Zware Cntrctn, Behalve Bouwconstructie - Aannemers

Openbare bedrijven van België: Zware Cntrctn, Behalve Bouwconstructie - Aannemers
Public companies of Belgium: Heavy Cnstrctn, Except Building Construction - Contractors category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Zware Cntrctn, Behalve Bouwconstructie - Aannemers. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Heavy Cnstrctn, Except Building Construction - Contractors
Inclusief dergelijke activiteiten als
1611. Weg en straatbouw
161100. Weg en straatbouw
16110000. Weg en straatbouw
161101. Wegwijzers en rails
16110100. Wegwijzers en rails
16110101. Guardrail constructie, snelwegen
16110102. Weg- en straatbordinstallatie
161102. Surfacing en bestrating
16110200. Surfacing en bestrating
16110201. Luchthavenbaanbouw
16110202. Betonbouw: wegen, snelwegen, trottoirs, enz.
16110203. Grading
16110204. Weg- en straatbedekking aannemer
16110205. Recurfacing contractant
16110206. Stoepconstructie
16110207. Grind- of vuilwegbouw
161199. Snelweg- en straatbouw, nec
16119900. Snelweg- en straatbouw, nec
16119901. Algemene aannemer, snelweg en straatbouw
16119902. Snelweg- en straatonderhoud
16119903. Highway reflector installatie
1622. Brug, tunnel, en verhoogde snelweg
162200. Brug, tunnel, en verhoogde snelwegconstructie
16220000. Brug, tunnel, en verhoogde snelwegconstructie
162299. Brug, tunnel, en verhoogde snelweg, nec
Including such kind of activities as
1611. Highway and street construction
161100. Highway and street construction
16110000. Highway and street construction
161101. Highway signs and guardrails
16110100. Highway signs and guardrails
16110101. Guardrail construction, highways
16110102. Highway and street sign installation
161102. Surfacing and paving
16110200. Surfacing and paving
16110201. Airport runway construction
16110202. Concrete construction: roads, highways, sidewalks, etc.
16110203. Grading
16110204. Highway and street paving contractor
16110205. Resurfacing contractor
16110206. Sidewalk construction
16110207. Gravel or dirt road construction
161199. Highway and street construction, nec
16119900. Highway and street construction, nec
16119901. General contractor, highway and street construction
16119902. Highway and street maintenance
16119903. Highway reflector installation
1622. Bridge, tunnel, and elevated highway
162200. Bridge, tunnel, and elevated highway construction
16220000. Bridge, tunnel, and elevated highway construction
162299. Bridge, tunnel, and elevated highway, nec