Verzekeringsmaatschappijen

Openbare bedrijven van België: Verzekeringsmaatschappijen
Public companies of Belgium: Insurance Carriers category
N\A
Antwerpen
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Verzekeringsmaatschappijen. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Insurance Carriers
Inclusief dergelijke activiteiten als
6311. Levensverzekering
631100. Levensverzekering
63110000. Levensverzekering
631101. Wederzijdse vereniging levensverzekering
63110100. Wederzijdse vereniging levensverzekering
63110101. Coöperatieve levensverzekeringsorganisaties
63110102. Broederlijke levensverzekeringsorganisaties
63110103. Broederlijke beschermende verenigingen
631199. Levensverzekering, nv
63119900. Levensverzekering, nv
63119901. Beoordeling levensverzekeringsagenten
63119902. Welwillend verzekeringsverenigingen
63119903. Begrafenis verzekeringsmaatschappijen
63119904. Begrafenisverzekering
63119905. Juridische reserve levensverzekering
63119906. Levensverzekeringsmaatschappijen
63119907. Levensverzekeringsfondsen, spaarbank
63119908. Levensherverzekeringsmaatschappijen
6321. Ongeval- en ziektekostenverzekering
632100. Ongeval- en ziektekostenverzekering
63210000. Ongeval- en ziektekostenverzekering
632101. Ongevallen- en zorgverzekeringsmaatschappijen
63210100. Ongevallen- en zorgverzekeringsmaatschappijen
63210101. Ongevallenverzekeringsmaatschappijen
63210102. Ziektekostenverzekeringsmaatschappijen
Including such kind of activities as
6311. Life insurance
631100. Life insurance
63110000. Life insurance
631101. Mutual association life insurance
63110100. Mutual association life insurance
63110101. Cooperative life insurance organizations
63110102. Fraternal life insurance organizations
63110103. Fraternal protective associations
631199. Life insurance, nec
63119900. Life insurance, nec
63119901. Assessment life insurance agents
63119902. Benevolent insurance associations
63119903. Burial insurance societies
63119904. Funeral insurance
63119905. Legal reserve life insurance
63119906. Life insurance carriers
63119907. Life insurance funds, savings bank
63119908. Life reinsurance carriers
6321. Accident and health insurance
632100. Accident and health insurance
63210000. Accident and health insurance
632101. Accident and health insurance carriers
63210100. Accident and health insurance carriers
63210101. Accident insurance carriers
63210102. Health insurance carriers