Onroerend goed

Openbare bedrijven van België: Onroerend goed
Public companies of Belgium: Real Estate category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Hemiksem
Anderlecht
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Onroerend goed. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Real Estate
Inclusief dergelijke activiteiten als
6512. Niet-residentiële bouwbedrijven
651200. Niet-residentiële bouwbedrijven
65120000. Niet-residentiële bouwbedrijven
651201. Commerciële en industriële bouw operatie
65120100. Commerciële en industriële bouw operatie
65120101. Bankgebouw operatie
65120102. Verzekeringsopbouw operatie
651202. Woningoperatie, winkelbedrijf
65120200. Woningoperatie, winkelbedrijf
65120201. Winkelcentrum, alleen eigendom
65120202. Winkelcentrum, super regionaal (meer dan 1.000.000 m²)
65120203. Winkelcentrum, regionaal (300.000-1.000.000 m²)
65120204. Winkelcentrum, gemeenschap (100.000-300.000 m²)
65120205. Winkelcentrum, buurt (30.000-100.000 m²)
651203. Woningoperatie, auditoria en theaters
65120300. Woningoperatie, auditoria en theaters
65120301. Auditorium en hal operatie
65120302. Theatergebouw, eigendom en operatie
651204. Woningoperatie, pieren en dokken
65120400. Woningoperatie, pieren en dokken
65120401. Huurders van pieren, dokken, bijbehorende gebouwen en faciliteiten
6513. Operators in het appartementencomplex
651300. Operators in het appartementencomplex
65130000. Operators in het appartementencomplex
651399. Bedrijfsruimtes, nec
Including such kind of activities as
6512. Nonresidential building operators
651200. Nonresidential building operators
65120000. Nonresidential building operators
651201. Commercial and industrial building operation
65120100. Commercial and industrial building operation
65120101. Bank building operation
65120102. Insurance building operation
651202. Property operation, retail establishment
65120200. Property operation, retail establishment
65120201. Shopping center, property operation only
65120202. Shopping center, super regional (more than 1,000,000 sq ft)
65120203. Shopping center, regional (300,000-1,000,000 sq ft)
65120204. Shopping center, community (100,000-300,000 sq ft)
65120205. Shopping center, neighborhood (30,000-100,000 sq ft)
651203. Property operation, auditoriums and theaters
65120300. Property operation, auditoriums and theaters
65120301. Auditorium and hall operation
65120302. Theater building, ownership and operation
651204. Property operation, piers and docks
65120400. Property operation, piers and docks
65120401. Lessors of piers, docks, associated buildings and facilities
6513. Apartment building operators
651300. Apartment building operators
65130000. Apartment building operators
651399. Apartment building operators, nec