Nationale Veiligheid en Internationale Zaken

Openbare bedrijven van België: Nationale Veiligheid en Internationale Zaken
Public companies of Belgium: National Security and International Affairs category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Nationale Veiligheid en Internationale Zaken. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - National Security and International Affairs
Inclusief dergelijke activiteiten als
9711. nationale veiligheid
971100. nationale veiligheid
97110000. nationale veiligheid
971104. Nationale veiligheid, niveau van overheid
97110400. Nationale veiligheid, niveau van overheid
97110401. Nationale veiligheid, federale overheid
97110402. Nationale veiligheid, staatsbestuur
97110403. Nationale veiligheid, provincie overheid
97110404. Nationale veiligheid, lokale overheid
971199. Nationale veiligheid, nec
97119900. Nationale veiligheid, nec
97119901. Luchtmacht
97119902. Leger
97119903. Burgerlijke defensie
97119904. Marine Corps
97119905. Militaire opleidingsscholen
97119906. Nationale Garde
97119907. Marine
9721. Internationale zaken
972100. Internationale zaken
97210000. Internationale zaken
972104. Internationale zaken, niveau van overheid
97210400. Internationale zaken, niveau van overheid
97210401. Internationale zaken, federale overheid
97210402. Internationale zaken, staatsregering
Including such kind of activities as
9711. National security
971100. National security
97110000. National security
971104. National security, level of government
97110400. National security, level of government
97110401. National security, federal government
97110402. National security, state government
97110403. National security, county government
97110404. National security, local government
971199. National security, nec
97119900. National security, nec
97119901. Air force
97119902. Army
97119903. Civil defense
97119904. Marine corps
97119905. Military training schools
97119906. National guard
97119907. Navy
9721. International affairs
972100. International affairs
97210000. International affairs
972104. International affairs, level of government
97210400. International affairs, level of government
97210401. International affairs, federal government
97210402. International affairs, state government