Diverse reparatiediensten

Openbare bedrijven van België: Diverse reparatiediensten
Public companies of Belgium: Miscellaneous Repair Services category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Diverse reparatiediensten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Miscellaneous Repair Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
7622. Radio en televisie reparatie
762200. Radio en televisie reparatie
76220000. Radio en televisie reparatie
762201. Reparatie van communicatieapparatuur
76220100. Reparatie van communicatieapparatuur
76220101. Reparatie van radioapparatuur voor vliegtuigen
76220102. Reparatie van intercommunicatieapparatuur
76220103. Openbare adres systeem reparatie
762202. Radio reparatie en installatie
76220200. Radio reparatie en installatie
76220201. Automotive radio reparatie
76220202. Radio en televisie ontvanger installatie
76220203. Radio reparatie winkel, nec
762203. Huishoudelijke reparatie diensten
76220300. Huishoudelijke reparatie diensten
76220301. Reparatie van de fonograaf
76220302. Stereofonische apparatuur reparatie
76220303. Tape recorder reparatie
76220304. Televisie reparatie winkel
76220305. Video reparatie
762204. Antenne reparatie en installatie
76220400. Antenne reparatie en installatie
76220401. Antenne reparatie
76220402. Huishoudelijke antenne installatie en service
76220403. Installatie van burgersband (cb) antennes
Including such kind of activities as
7622. Radio and television repair
762200. Radio and television repair
76220000. Radio and television repair
762201. Communication equipment repair
76220100. Communication equipment repair
76220101. Aircraft radio equipment repair
76220102. Intercommunication equipment repair
76220103. Public address system repair
762202. Radio repair and installation
76220200. Radio repair and installation
76220201. Automotive radio repair
76220202. Radio and television receiver installation
76220203. Radio repair shop, nec
762203. Home entertainment repair services
76220300. Home entertainment repair services
76220301. Phonograph repair
76220302. Stereophonic equipment repair
76220303. Tape recorder repair
76220304. Television repair shop
76220305. Video repair
762204. Antenna repair and installation
76220400. Antenna repair and installation
76220401. Antenna repair
76220402. Household antenna installation and service
76220403. Installation of citizens band (cb) antennas