Diverse Manufacturing Industries

Openbare bedrijven van België: Diverse Manufacturing Industries
Public companies of Belgium: Miscellaneous Manufacturing Industries category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Wommelgem
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Diverse Manufacturing Industries. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Miscellaneous Manufacturing Industries
Inclusief dergelijke activiteiten als
3911. Sieraden, edelmetaal
391100. Sieraden, edelmetaal
39110000. Sieraden, edelmetaal
391101. Juwelenkleding
39110100. Juwelenkleding
39110101. Armbanden, edelmetaal
39110102. Kraag- / manchetknopen, kostbaar / halffabriek of steen
39110103. Oorbellen, edelmetaal
39110104. Medailles, kostbaar of halfedel metaal
39110105. Kettingen, edelmetaal
39110106. Parel sieraden, natuurlijk of gekweekt
39110107. Pins (juwelen), edelmetaal
39110108. Ringen, vinger: edelmetaal
39110109. Rozenkransen of andere kleine religieuze artikelen, edelmetaal
39110110. Shirt studs, kostbaar en halfedel metaal of steen
39110111. Horlogebanden, edelmetaal
391102. Sigaretten en sigaretten accessoires
39110200. Sigaretten en sigaretten accessoires
39110201. Sigaretten, edelmetaal
39110202. Sigaren aanstekers, edelmetaal
39110203. Sigarettassen, edelmetaal
39110204. Sigarettenaanstekers, edelmetaal
391103. Sierringen en afwerkingen
39110300. Sierringen en afwerkingen
39110301. Handgrepen, goud en zilver: paraplu en parasol
Including such kind of activities as
3911. Jewelry, precious metal
391100. Jewelry, precious metal
39110000. Jewelry, precious metal
391101. Jewelry apparel
39110100. Jewelry apparel
39110101. Bracelets, precious metal
39110102. Collar/cuff buttons, precious/semiprecious metal or stone
39110103. Earrings, precious metal
39110104. Medals, precious or semiprecious metal
39110105. Necklaces, precious metal
39110106. Pearl jewelry, natural or cultured
39110107. Pins (jewelry), precious metal
39110108. Rings, finger: precious metal
39110109. Rosaries or other small religious articles, precious metal
39110110. Shirt studs, precious and semiprecious metal or stone
39110111. Watchbands, precious metal
391102. Cigar and cigarette accessories
39110200. Cigar and cigarette accessories
39110201. Cigar cases, precious metal
39110202. Cigar lighters, precious metal
39110203. Cigarette cases, precious metal
39110204. Cigarette lighters, precious metal
391103. Jewelry mountings and trimmings
39110300. Jewelry mountings and trimmings
39110301. Handles, gold and silver: umbrella and parasol