Bedrijfsdiensten

Openbare bedrijven van België: Bedrijfsdiensten
Public companies of Belgium: Business Services category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Bedrijfsdiensten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Business Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
7311. Adverterende agentschappen
731100. Adverterende agentschappen
73110000. Adverterende agentschappen
731199. Reclamebureaus, nec
73119900. Reclamebureaus, nec
73119901. Adverteren consultant
7312. Outdoor reclame diensten
731200. Outdoor reclame diensten
73120000. Outdoor reclame diensten
731299. Outdoor reclame diensten, nec
73129900. Outdoor reclame diensten, nec
73129901. Billboard reclame
73129902. Poster reclame, buiten
7313. Radio, televisie, uitgeververteenwoordigers
731300. Radio, televisie, uitgeververteenwoordigers
73130000. Radio, televisie, uitgeververteenwoordigers
731301. Elektronische media reclame vertegenwoordigers
73130100. Elektronische media reclame vertegenwoordigers
73130101. Radio reclame vertegenwoordiger
73130102. Televisie en radio tijd verkopen
731302. Gedrukte media reclame vertegenwoordigers
73130200. Gedrukte media reclame vertegenwoordigers
73130201. Tijdschrift adverterend vertegenwoordiger
73130202. Koerant reclame vertegenwoordiger
7319. Reclame, anders
Including such kind of activities as
7311. Advertising agencies
731100. Advertising agencies
73110000. Advertising agencies
731199. Advertising agencies, nec
73119900. Advertising agencies, nec
73119901. Advertising consultant
7312. Outdoor advertising services
731200. Outdoor advertising services
73120000. Outdoor advertising services
731299. Outdoor advertising services, nec
73129900. Outdoor advertising services, nec
73129901. Billboard advertising
73129902. Poster advertising, outdoor
7313. Radio, television, publisher representatives
731300. Radio, television, publisher representatives
73130000. Radio, television, publisher representatives
731301. Electronic media advertising representatives
73130100. Electronic media advertising representatives
73130101. Radio advertising representative
73130102. Television and radio time sales
731302. Printed media advertising representatives
73130200. Printed media advertising representatives
73130201. Magazine advertising representative
73130202. Newspaper advertising representative
7319. Advertising, nec