Administratie van Human Resource Programs

Openbare bedrijven van België: Administratie van Human Resource Programs
Public companies of Belgium: Administration of Human Resource Programs category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Bruxelles
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Administratie van Human Resource Programs. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Administration of Human Resource Programs
Inclusief dergelijke activiteiten als
9411. Administratie van educatieve programma's
941100. Administratie van educatieve programma's
94110000. Administratie van educatieve programma's
941104. Administratie van educatieve programma's, niveau van overheid
94110400. Administratie van educatieve programma's, niveau van overheid
94110401. Administratie van educatieve programma's, federale overheid
94110402. Administratie van educatieve programma's, staatsregering
94110403. Administratie van educatieve programma's, provincie overheid
94110404. Administratie van educatieve programma's, lokale overheid
941199. Administratie van educatieve programma's, nv
94119900. Administratie van educatieve programma's, nv
94119901. Provincie toezichthouder van het onderwijs, behalve schoolraad
94119902. Onderwijs kantoor, niet-opererende
94119903. Onderwijsstatistiek centrum, overheid
94119904. Staat onderwijs afdeling
94119905. Leraar certificatie bureau
9431. Administratie van volksgezondheidsprogramma's
943100. Administratie van volksgezondheidsprogramma's
94310000. Administratie van volksgezondheidsprogramma's
943104. Administratie van volksgezondheidsprogramma's, niveau van overheid
94310400. Administratie van volksgezondheidsprogramma's, niveau van overheid
94310401. Administratie van volksgezondheidsprogramma's, federale overheid
94310402. Administratie van volksgezondheidsprogramma's, staatsregering
94310403. Administratie van volksgezondheidsprogramma's, provincie overheid
94310404. Administratie van volksgezondheidsprogramma's, lokale overheid
Including such kind of activities as
9411. Administration of educational programs
941100. Administration of educational programs
94110000. Administration of educational programs
941104. Administration of educational programs, level of government
94110400. Administration of educational programs, level of government
94110401. Administration of educational programs, federal government
94110402. Administration of educational programs, state government
94110403. Administration of educational programs, county government
94110404. Administration of educational programs, local government
941199. Administration of educational programs, nec
94119900. Administration of educational programs, nec
94119901. County supervisor of education, except school board
94119902. Education office, nonoperating
94119903. Education statistics center, government
94119904. State education department
94119905. Teacher certification bureau
9431. Administration of public health programs
943100. Administration of public health programs
94310000. Administration of public health programs
943104. Administration of public health programs, level of government
94310400. Administration of public health programs, level of government
94310401. Administration of public health programs, federal government
94310402. Administration of public health programs, state government
94310403. Administration of public health programs, county government
94310404. Administration of public health programs, local government