Transportuitrusting

Openbare bedrijven van België: Transportuitrusting
Public companies of Belgium: Transportation Equipment category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Transportuitrusting. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Transportation Equipment
Inclusief dergelijke activiteiten als
3711. Motorvoertuigen en auto's
371100. Motorvoertuigen en auto's
37110000. Motorvoertuigen en auto's
371101. Auto-assemblage, met inbegrip van speciale auto's
37110100. Auto-assemblage, met inbegrip van speciale auto's
37110101. Ambulances (motorvoertuigen), assemblage van
37110102. Automobiellichamen, personenauto, geen motor, enz.
37110103. Auto's, gepantserde, montage van
37110104. Auto's, elektrische, montage van
37110105. Chassis, motorvoertuig
37110106. Hearses (motorvoertuigen), assemblage van
37110107. Patrolwagens (motorvoertuigen), assemblage van
37110108. Stationwagens (motorvoertuigen), assemblage van
37110109. Taxicabs, assemblage van
371102. Vrachtwagen- en trekkerconstructie
37110200. Vrachtwagen- en trekkerconstructie
37110201. Motorwagens, behalve off-highway, assemblage van
37110202. Truck trekkers voor snelweg gebruik, montage van
37110203. Vrachtwagens, ophalen, montage van
371103. Militaire motorvoertuig montage
37110300. Militaire motorvoertuig montage
37110301. Amfibische motorvoertuigen, assemblage van
37110302. Personeelsdragers (motorvoertuigen), assemblage van
37110303. Verkenningswagens, assemblage van
37110304. Scoutwagens (motorvoertuigen), assemblage van
Including such kind of activities as
3711. Motor vehicles and car bodies
371100. Motor vehicles and car bodies
37110000. Motor vehicles and car bodies
371101. Automobile assembly, including specialty automobiles
37110100. Automobile assembly, including specialty automobiles
37110101. Ambulances (motor vehicles), assembly of
37110102. Automobile bodies, passenger car, not including engine, etc.
37110103. Cars, armored, assembly of
37110104. Cars, electric, assembly of
37110105. Chassis, motor vehicle
37110106. Hearses (motor vehicles), assembly of
37110107. Patrol wagons (motor vehicles), assembly of
37110108. Station wagons (motor vehicles), assembly of
37110109. Taxicabs, assembly of
371102. Truck and tractor truck assembly
37110200. Truck and tractor truck assembly
37110201. Motor trucks, except off-highway, assembly of
37110202. Truck tractors for highway use, assembly of
37110203. Trucks, pickup, assembly of
371103. Military motor vehicle assembly
37110300. Military motor vehicle assembly
37110301. Amphibian motor vehicles, assembly of
37110302. Personnel carriers (motor vehicles), assembly of
37110303. Reconnaissance cars, assembly of
37110304. Scout cars (motor vehicles), assembly of