Rubber en diverse plastic producten

Openbare bedrijven van België: Rubber en diverse plastic producten
Public companies of Belgium: Rubber and Miscellaneous Plastic Products category
N\A
Leuven
N\A
N\A
N\A
N\A
Brugge
N\A
Hasselt
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Rubber en diverse plastic producten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Rubber and Miscellaneous Plastic Products
Inclusief dergelijke activiteiten als
3011. Banden en binnenbanden
301100. Banden en binnenbanden
30110000. Banden en binnenbanden
301101. Binnenbuizen, alle soorten
30110100. Binnenbuizen, alle soorten
30110101. Landbouw binnenbuizen
30110102. Vliegtuigen binnenbanden
30110103. Auto binnenbuizen
30110104. Fiets binnenbuizen
30110105. Industriële binnenbuizen
30110106. Binnenbanden van de motor
30110107. Vrachtwagen of bus binnenbuizen
301102. Pneumatische banden, alle soorten
30110200. Pneumatische banden, alle soorten
30110201. Landbouwbanden, pneumatisch
30110202. Vliegtuigen banden, pneumatisch
30110203. Autobanden, pneumatisch
30110204. Fietsbanden, pneumatisch
30110205. Industriële banden, pneumatische
30110206. Motorbanden, pneumatisch
30110207. Truck- of busbanden, pneumatisch
301103. Band- en binnenbuismaterialen en aanverwante producten
30110300. Band- en binnenbuismaterialen en aanverwante producten
30110301. Retreading materialen, band
30110302. Bandbanden of band reparatie materialen, rubber
Including such kind of activities as
3011. Tires and inner tubes
301100. Tires and inner tubes
30110000. Tires and inner tubes
301101. Inner tubes, all types
30110100. Inner tubes, all types
30110101. Agricultural inner tubes
30110102. Airplane inner tubes
30110103. Automobile inner tubes
30110104. Bicycle inner tubes
30110105. Industrial inner tubes
30110106. Motorcycle inner tubes
30110107. Truck or bus inner tubes
301102. Pneumatic tires, all types
30110200. Pneumatic tires, all types
30110201. Agricultural tires, pneumatic
30110202. Airplane tires, pneumatic
30110203. Automobile tires, pneumatic
30110204. Bicycle tires, pneumatic
30110205. Industrial tires, pneumatic
30110206. Motorcycle tires, pneumatic
30110207. Truck or bus tires, pneumatic
301103. Tire and inner tube materials and related products
30110300. Tire and inner tube materials and related products
30110301. Retreading materials, tire
30110302. Tire sundries or tire repair materials, rubber