Pijpleidingen, behalve aardgas

Openbare bedrijven van België: Pijpleidingen, behalve aardgas
Public companies of Belgium: Pipelines, Except Natural Gas category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Pijpleidingen, behalve aardgas. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Pipelines, Except Natural Gas
Inclusief dergelijke activiteiten als
4612. Ruwe aardoliepijpleidingen
461200. Ruwe aardoliepijpleidingen
46120000. Ruwe aardoliepijpleidingen
4613. Geraffineerde aardoliepijpleidingen
461300. Geraffineerde aardoliepijpleidingen
46130000. Geraffineerde aardoliepijpleidingen
461399. Geraffineerde aardoliepijpleidingen, niet inbegrepen
46139900. Geraffineerde aardoliepijpleidingen, niet inbegrepen
46139901. Benzinepijpleidingen (gewone dragers)
4619. Pijpleidingen, nec
461900. Pijpleidingen, nec
46190000. Pijpleidingen, nec
461999. Pijpleidingen, nec, nec
46199900. Pijpleidingen, nec, nec
46199901. Kolenleidingleiding operatie
46199902. Slurry pipeline operatie
Including such kind of activities as
4612. Crude petroleum pipelines
461200. Crude petroleum pipelines
46120000. Crude petroleum pipelines
4613. Refined petroleum pipelines
461300. Refined petroleum pipelines
46130000. Refined petroleum pipelines
461399. Refined petroleum pipelines, nec
46139900. Refined petroleum pipelines, nec
46139901. Gasoline pipelines (common carriers)
4619. Pipelines, nec
461900. Pipelines, nec
46190000. Pipelines, nec
461999. Pipelines, nec, nec
46199900. Pipelines, nec, nec
46199901. Coal pipeline operation
46199902. Slurry pipeline operation