Petroleumraffinage en aanverwante industrieën

Openbare bedrijven van België: Petroleumraffinage en aanverwante industrieën
Public companies of Belgium: Petroleum Refining and Related Industries category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Petroleumraffinage en aanverwante industrieën. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Petroleum Refining and Related Industries
Inclusief dergelijke activiteiten als
2911. Petroleumraffinage
291100. Petroleumraffinage
29110000. Petroleumraffinage
291101. Gassen en vloeibare petroleumgassen
29110100. Gassen en vloeibare petroleumgassen
29110101. Gas, raffinaderij
29110102. Vloeibare petroleumgassen, lpg
291102. Lichte destillaten
29110200. Lichte destillaten
29110201. alkylaten
29110202. Benzine mengende planten
29110203. Jet brandstoffen
29110204. Kerosine
29110205. nafta
29110206. oplosmiddelen
291103. Intermediaire destillaten
29110300. Intermediaire destillaten
29110301. Zure olie
29110302. Dieselbrandstoffen
29110303. Oliën, brandstof
29110304. Oliën, verlichtend
29110305. Oliën, gedeeltelijk geraffineerd: verkocht voor herhaling
29110306. Nog olie
291104. Zware distillaten
29110400. Zware distillaten
Including such kind of activities as
2911. Petroleum refining
291100. Petroleum refining
29110000. Petroleum refining
291101. Gases and liquefied petroleum gases
29110100. Gases and liquefied petroleum gases
29110101. Gas, refinery
29110102. Liquefied petroleum gases, lpg
291102. Light distillates
29110200. Light distillates
29110201. Alkylates
29110202. Gasoline blending plants
29110203. Jet fuels
29110204. Kerosene
29110205. Naphtha
29110206. Solvents
291103. Intermediate distillates
29110300. Intermediate distillates
29110301. Acid oil
29110302. Diesel fuels
29110303. Oils, fuel
29110304. Oils, illuminating
29110305. Oils, partly refined: sold for rerunning
29110306. Still oil
291104. Heavy distillates
29110400. Heavy distillates