Olie- en gaswinning

Openbare bedrijven van België: Olie- en gaswinning
Public companies of Belgium: Oil and Gas Extraction category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Olie- en gaswinning. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Oil and Gas Extraction
Inclusief dergelijke activiteiten als
1311. Ruwe aardolie en aardgas
131100. Ruwe aardolie en aardgas
13110000. Ruwe aardolie en aardgas
131101. Ruwe aardolie en aardgasproductie
13110100. Ruwe aardolie en aardgasproductie
13110101. Ruwe aardolieproductie
13110102. Productie van aardgas
131102. Gas en koolwaterstof vloeibaarmaking uit kolen
13110200. Gas en koolwaterstof vloeibaarmaking uit kolen
13110201. Koolvergassing
13110202. Coal vloeibaarmaking
13110203. Koolpyrolyse
131103. Zand- en schalie-oliewinning
13110300. Zand- en schalie-oliewinning
13110301. Oliezandwinning
13110302. Olie schaal mijnbouw
13110303. Tar zand mijnbouw
1321. Natuurlijke gas vloeistoffen
132100. Natuurlijke gas vloeistoffen
13210000. Natuurlijke gas vloeistoffen
132199. Naturgas vloeistoffen, nec
13219900. Naturgas vloeistoffen, nec
13219901. Butaan (natuurlijke) productie
13219902. Casing-head butaan en propaan productie
13219903. Cyclische condensaatproductie (aardgas)
Including such kind of activities as
1311. Crude petroleum and natural gas
131100. Crude petroleum and natural gas
13110000. Crude petroleum and natural gas
131101. Crude petroleum and natural gas production
13110100. Crude petroleum and natural gas production
13110101. Crude petroleum production
13110102. Natural gas production
131102. Gas and hydrocarbon liquefaction from coal
13110200. Gas and hydrocarbon liquefaction from coal
13110201. Coal gasification
13110202. Coal liquefaction
13110203. Coal pyrolysis
131103. Sand and shale oil mining
13110300. Sand and shale oil mining
13110301. Oil sand mining
13110302. Oil shale mining
13110303. Tar sands mining
1321. Natural gas liquids
132100. Natural gas liquids
13210000. Natural gas liquids
132199. Natural gas liquids, nec
13219900. Natural gas liquids, nec
13219901. Butane (natural) production
13219902. Casing-head butane and propane production
13219903. Cycle condensate production (natural gas)