Motion Pictures

Openbare bedrijven van België: Motion Pictures
Public companies of Belgium: Motion Pictures category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Motion Pictures. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Motion Pictures
Inclusief dergelijke activiteiten als
7812. Film- en videoproductie
781200. Film- en videoproductie
78120000. Film- en videoproductie
781201. Filmproductie
78120100. Filmproductie
78120101. Cartoon film productie
78120102. Educatieve film productie
78120103. Educatieve film productie, televisie
78120104. Industriële film productie
78120105. Film productie en distributie
78120106. Film productie en distributie, televisie
78120107. Niet-theatrale film productie
78120108. Niet-theatrale film productie, televisie
78120109. Religieuze film productie
78120110. Televisie film productie
78120111. Opleiding film productie
781202. Video productie
78120200. Video productie
78120201. Muziek video productie
78120202. Video-tape productie
781299. Film- en videoproductie, anders
78129900. Film- en videoproductie, anders
78129901. Audiovisuele programma productie
78129902. Cartoonproductie, televisie
78129903. Advertenties, televisie: tape of film
Including such kind of activities as
7812. Motion picture and video production
781200. Motion picture and video production
78120000. Motion picture and video production
781201. Motion picture production
78120100. Motion picture production
78120101. Cartoon motion picture production
78120102. Educational motion picture production
78120103. Educational motion picture production, television
78120104. Industrial motion picture production
78120105. Motion picture production and distribution
78120106. Motion picture production and distribution, television
78120107. Non-theatrical motion picture production
78120108. Non-theatrical motion picture production, television
78120109. Religious motion picture production
78120110. Television film production
78120111. Training motion picture production
781202. Video production
78120200. Video production
78120201. Music video production
78120202. Video tape production
781299. Motion picture and video production, nec
78129900. Motion picture and video production, nec
78129901. Audio-visual program production
78129902. Cartoon production, television
78129903. Commercials, television: tape or film