Maatschappelijke dienstverlening

Openbare bedrijven van België: Maatschappelijke dienstverlening
Public companies of Belgium: Social Services category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Maatschappelijke dienstverlening. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Social Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
8322. Individuele en familiale diensten
832200. Individuele en familiale diensten
83220000. Individuele en familiale diensten
832201. Geriatrische sociale dienstverlening
83220100. Geriatrische sociale dienstverlening
83220101. Volwassen kinderdagverblijf
83220102. Ouderdomsbijstand
83220103. Seniorencentrum of vereniging
832202. Kindergerelateerde sociale diensten
83220200. Kindergerelateerde sociale diensten
83220201. Adoptiediensten
83220202. Steun aan gezinnen met afhankelijke kinderen (afdc)
83220203. Kinderbegeleidingsagentschap
83220204. Kinderhulpmaatschappij
83220205. Jeugdcentrum
83220206. Jeugdhulpbureau
832203. Emergency Social Services
83220300. Emergency Social Services
83220301. Crisiscentrum
83220302. Crisis interventiecentrum
83220303. Rampenservice
83220304. Noodschuilplaatsen
83220305. Eerste hulp service
83220306. hotline
83220307. Tijdelijke hulpdienst
Including such kind of activities as
8322. Individual and family services
832200. Individual and family services
83220000. Individual and family services
832201. Geriatric social service
83220100. Geriatric social service
83220101. Adult day care center
83220102. Old age assistance
83220103. Senior citizens' center or association
832202. Child related social services
83220200. Child related social services
83220201. Adoption services
83220202. Aid to families with dependent children (afdc)
83220203. Child guidance agency
83220204. Childrens' aid society
83220205. Youth center
83220206. Youth self-help agency
832203. Emergency social services
83220300. Emergency social services
83220301. Crisis center
83220302. Crisis intervention center
83220303. Disaster service
83220304. Emergency shelters
83220305. First aid service
83220306. Hotline
83220307. Temporary relief service