Landbouwproductie - Gewassen

Openbare bedrijven van België: Landbouwproductie - Gewassen
Public companies of Belgium: Agricultural Production - Crops category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Landbouwproductie - Gewassen. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Agricultural Production - Crops
Inclusief dergelijke activiteiten als
0111. Tarwe
011100. Tarwe
01110000. Tarwe
0112. Rijst
011200. Rijst
01120000. Rijst
0115. Maïs
011500. Maïs
01150000. Maïs
0116. Soja bonen
011600. Soja bonen
01160000. Soja bonen
0119. Cash korrels, nec
011900. Cash korrels, nec
01190000. Cash korrels, nec
011901. Erwt- en boonplanten (peulvruchten)
01190100. Erwt- en boonplanten (peulvruchten)
01190101. Boon (droge veld en zaad) boerderij
01190102. Cowpea boerderij
01190103. Linzenboerderij
01190104. Mosterdzaadboerderij
01190105. Erwt (droge veld en zaad) boerderij
011902. Voederkorrels
01190200. Voederkorrels
01190201. Emmer boerderij
Including such kind of activities as
0111. Wheat
011100. Wheat
01110000. Wheat
0112. Rice
011200. Rice
01120000. Rice
0115. Corn
011500. Corn
01150000. Corn
0116. Soybeans
011600. Soybeans
01160000. Soybeans
0119. Cash grains, nec
011900. Cash grains, nec
01190000. Cash grains, nec
011901. Pea and bean farms (legumes)
01190100. Pea and bean farms (legumes)
01190101. Bean (dry field and seed) farm
01190102. Cowpea farm
01190103. Lentil farm
01190104. Mustard seed farm
01190105. Pea (dry field and seed) farm
011902. Feeder grains
01190200. Feeder grains
01190201. Emmer farm