Landbouwdiensten

Openbare bedrijven van België: Landbouwdiensten
Public companies of Belgium: Agricultural Services category
N\A
N\A
N\A
Sint-Gillis
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Antwerpen
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Landbouwdiensten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Agricultural Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
0711. Bodemvoorbereiding
071100. Bodemvoorbereiding
07110000. Bodemvoorbereiding
071199. Bodemvoorbereidende diensten, niet inbegrepen
07119900. Bodemvoorbereidende diensten, niet inbegrepen
07119901. Dienstverlening voor meststoffen
07119902. Lime verspreiding diensten
07119903. Ploegen diensten
07119904. Zaadbed voorbereiding diensten
07119905. Bodem chemische behandeling diensten
07119906. Bodem testen diensten
07119907. Onkruidbestrijdingsdiensten, alvorens te planten
0721. Gewasplanten en bescherming
072100. Gewasplanten en bescherming
07210000. Gewasplanten en bescherming
072101. Boomgaard en wijnstok
07210100. Boomgaard en wijnstok
07210101. Boomgaardboom- en wijnstokdiensten
07210102. Boomgaard en wijnstoksnijwerk
07210103. Boomgaard en wijnkirurgie diensten
07210104. Boomgaarden, teelt van
07210105. Wijnstokken, teelt van
072102. Spruit- en takjesdiensten
07210200. Spruit- en takjesdiensten
07210201. Spruit- en takkweekdiensten
Including such kind of activities as
0711. Soil preparation services
071100. Soil preparation services
07110000. Soil preparation services
071199. Soil preparation services, nec
07119900. Soil preparation services, nec
07119901. Fertilizer application services
07119902. Lime spreading services
07119903. Plowing services
07119904. Seed bed preparation services
07119905. Soil chemical treatment services
07119906. Soil testing services
07119907. Weed control services, before planting
0721. Crop planting and protection
072100. Crop planting and protection
07210000. Crop planting and protection
072101. Orchard tree and vine services
07210100. Orchard tree and vine services
07210101. Orchard tree and vine bracing services
07210102. Orchard tree and vine pruning services
07210103. Orchard tree and vine surgery services
07210104. Tree orchards, cultivation of
07210105. Vines, cultivation of
072102. Sprout and twig services
07210200. Sprout and twig services
07210201. Sprout and twig cultivation services