Diversen Detailhandel

Openbare bedrijven van België: Diversen Detailhandel
Public companies of Belgium: Miscellaneous Retail category
N\A
N\A
N\A
Charleroi
N\A
Antwerpen
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Diversen Detailhandel. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Miscellaneous Retail
Inclusief dergelijke activiteiten als
5912. Drug winkels en eigen winkels
591200. Drug winkels en eigen winkels
59120000. Drug winkels en eigen winkels
591299. Drug winkels en eigen winkels, nec
59129900. Drug winkels en eigen winkels, nec
59129901. Drug winkels
59129902. Gebruikelijke (niet-voorgeschreven medicijnen) winkels
5921. Drankwinkels
592100. Drankwinkels
59210000. Drankwinkels
592101. Wijn en bier
59210100. Wijn en bier
59210101. Bier (verpakt)
59210102. Wijn
592199. Drankwinkels, nec
59219900. Drankwinkels, nec
59219901. Sterke drank
5932. Gebruikt winkelartikelen
593200. Gebruikt winkelartikelen
59320000. Gebruikt winkelartikelen
593201. Huishoudelijke artikelen en apparaten, tweedehands
59320100. Huishoudelijke artikelen en apparaten, tweedehands
59320101. Meubelen, tweedehands
59320102. Huisinrichting, tweedehands
59320103. Huishoudelijke apparaten, gebruikt
Including such kind of activities as
5912. Drug stores and proprietary stores
591200. Drug stores and proprietary stores
59120000. Drug stores and proprietary stores
591299. Drug stores and proprietary stores, nec
59129900. Drug stores and proprietary stores, nec
59129901. Drug stores
59129902. Proprietary (non-prescription medicine) stores
5921. Liquor stores
592100. Liquor stores
59210000. Liquor stores
592101. Wine and beer
59210100. Wine and beer
59210101. Beer (packaged)
59210102. Wine
592199. Liquor stores, nec
59219900. Liquor stores, nec
59219901. Hard liquor
5932. Used merchandise stores
593200. Used merchandise stores
59320000. Used merchandise stores
593201. Home furnishings and appliances, secondhand
59320100. Home furnishings and appliances, secondhand
59320101. Furniture, secondhand
59320102. Home furnishings, secondhand
59320103. Household appliances, used