Uitvoerende, wetgevende en algemene overheid, behalve financiën

Openbare bedrijven van België: Uitvoerende, wetgevende en algemene overheid, behalve financiën
Public companies of Belgium: Executive, Legislative & General Government, Except Finance category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Uitvoerende, wetgevende en algemene overheid, behalve financiën. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Executive, Legislative & General Government, Except Finance
Inclusief dergelijke activiteiten als
9111. Uitvoerende kantoren
911100. Uitvoerende kantoren
91110000. Uitvoerende kantoren
911101. Uitvoerende vestigingen, nationaal
91110100. Uitvoerende vestigingen, nationaal
91110101. Uitvoerend adviesbureau
91110102. Voorzitterschap
911102. Uitvoerende kantoren, staat en lokaal
91110200. Uitvoerende kantoren, staat en lokaal
91110201. Stadsbestuurderskantoor
91110202. Provincie toezichthouders en leidinggevende kantoor
91110203. Gouverneurs 'kantoor
91110204. Burgemeesters kantoor
911104. Bestuurskantoren, niveau van overheid
91110400. Bestuurskantoren, niveau van overheid
91110401. Uitvoerende vestigingen, federale overheid
91110402. Uitvoerende kantoren, staatsregering
91110403. Uitvoerende kantoren, provincie overheid
91110404. Uitvoerende kantoren, lokale overheid
9121. Wetgevende instanties
912100. Wetgevende instanties
91210000. Wetgevende instanties
912101. Wetgevende instanties, nationaal
91210100. Wetgevende instanties, nationaal
91210101. Congres
Including such kind of activities as
9111. Executive offices
911100. Executive offices
91110000. Executive offices
911101. Executive offices, national
91110100. Executive offices, national
91110101. Executive advisory commission
91110102. Presidents' office
911102. Executive offices, state and local
91110200. Executive offices, state and local
91110201. City and town managers' office
91110202. County supervisors' and executives' office
91110203. Governors' office
91110204. Mayors' office
911104. Executive offices, level of government
91110400. Executive offices, level of government
91110401. Executive offices, federal government
91110402. Executive offices, state government
91110403. Executive offices, county government
91110404. Executive offices, local government
9121. Legislative bodies
912100. Legislative bodies
91210000. Legislative bodies
912101. Legislative bodies, national
91210100. Legislative bodies, national
91210101. Congress