Metaalproducten, Met uitzondering van machines en transportmiddelen

Openbare bedrijven van België: Metaalproducten, Met uitzondering van machines en transportmiddelen
Public companies of Belgium: Fabricated Metal Products, Except Machinery & Transport Equipment category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Metaalproducten, Met uitzondering van machines en transportmiddelen. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Fabricated Metal Products, Except Machinery & Transport Equipment
Inclusief dergelijke activiteiten als
3411. Metalen blikjes
341100. Metalen blikjes
34110000. Metalen blikjes
341101. Voedsel en drank containers
34110100. Voedsel en drank containers
34110101. Bier blikjes, metaal
34110102. Drankblikken, metaal: behalve bier
34110103. Voedselcontainers, metaal
341199. Metalen blikjes, nec
34119900. Metalen blikjes, nec
34119901. Aluminium blikken
34119902. Kan deksels en eindjes, metaal
34119903. Olie blikjes, metaal
34119904. Pails, behalve verzending: metaal
34119905. Pannen, in blik
34119906. Blikjes
3412. Metalen vaten, trommels en emmers
341200. Metalen vaten, trommels en emmers
34120000. Metalen vaten, trommels en emmers
341299. Metalen vaten, trommels en emmers, nec
34129900. Metalen vaten, trommels en emmers, nec
34129901. Vaten, verzending: metaal
34129902. Drums, verzending: metaal
34129903. Melk (vloeibaar) verzendbakken, metaal
34129904. Spijkers, verzending: metaal
Including such kind of activities as
3411. Metal cans
341100. Metal cans
34110000. Metal cans
341101. Food and beverage containers
34110100. Food and beverage containers
34110101. Beer cans, metal
34110102. Beverage cans, metal: except beer
34110103. Food containers, metal
341199. Metal cans, nec
34119900. Metal cans, nec
34119901. Aluminum cans
34119902. Can lids and ends, metal
34119903. Oil cans, metal
34119904. Pails, except shipping: metal
34119905. Pans, tinned
34119906. Tin cans
3412. Metal barrels, drums, and pails
341200. Metal barrels, drums, and pails
34120000. Metal barrels, drums, and pails
341299. Metal barrels, drums, and pails, nec
34129900. Metal barrels, drums, and pails, nec
34129901. Barrels, shipping: metal
34129902. Drums, shipping: metal
34129903. Milk (fluid) shipping containers, metal
34129904. Pails, shipping: metal