Landbouwproductie - Vee- en Dierspecialiteiten

Openbare bedrijven van België: Landbouwproductie - Vee- en Dierspecialiteiten
Public companies of Belgium: Agricultural Production - Livestock and Animal Specialties category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Landbouwproductie - Vee- en Dierspecialiteiten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Agricultural Production - Livestock and Animal Specialties
Inclusief dergelijke activiteiten als
0211. Rundvee veevoederjes
021100. Rundvee veevoeders
02110000. Rundvee veevoeders
0212. Rundvee, behalve voerkrale
021200. Rundvee, behalve voerkrale
02120000. Rundvee, behalve voerkrale
0213. Hogs
021300. Hogs
02130000. Hogs
021399. Hogs, nec
02139900. Hogs, nec
02139901. Hog feedlot
0214. Schapen en geiten
021400. Schapen en geiten
02140000. Schapen en geiten
021401. Geiten
02140100. Geiten
02140101. Geitenboerderij
02140102. Geitenmelkproductie
02140103. Zuivelproductie
021402. Schapen
02140200. Schapen
02140201. Lamvoer
02140202. Schapenvoederboerderij
02140203. Schapenverhoging boerderij
Including such kind of activities as
0211. Beef cattle feedlots
021100. Beef cattle feedlots
02110000. Beef cattle feedlots
0212. Beef cattle, except feedlots
021200. Beef cattle, except feedlots
02120000. Beef cattle, except feedlots
0213. Hogs
021300. Hogs
02130000. Hogs
021399. Hogs, nec
02139900. Hogs, nec
02139901. Hog feedlot
0214. Sheep and goats
021400. Sheep and goats
02140000. Sheep and goats
021401. Goats
02140100. Goats
02140101. Goat farm
02140102. Goats' milk production
02140103. Mohair production
021402. Sheep
02140200. Sheep
02140201. Lamb feedlot
02140202. Sheep feeding farm
02140203. Sheep raising farm