Huismeubelen, Inrichting en Apparatuurwinkels

Openbare bedrijven van België: Huismeubelen, Inrichting en Apparatuurwinkels
Public companies of Belgium: Home Furniture, Furnishings and Equipment Stores category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Huismeubelen, Inrichting en Apparatuurwinkels. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Home Furniture, Furnishings and Equipment Stores
Inclusief dergelijke activiteiten als
5712. Meubelwinkels
571200. Meubelwinkels
57120000. Meubelwinkels
571201. Bedden en accessoires
57120100. Bedden en accessoires
57120101. Beddengoed en beddengoed
57120102. matrassen
57120103. Waterbedden en accessoires
571202. Aangepaste meubels en kasten
57120200. Aangepaste meubels en kasten
57120201. Kabinet werk, aangepaste
57120202. Maatwerk meubilair, behalve kasten
571299. Meubelwinkels, nec
57129900. Meubelwinkels, nec
57129901. Bar armaturen, apparatuur en benodigdheden
57129902. Kasten, behalve op maat gemaakt: keuken
57129903. Juveniele meubels
57129904. Kantoormeubelen
57129905. Buiten- en tuinmeubilair
57129906. Onvoltooide meubels
5713. Vloerbedekking winkels
571300. Vloerbedekking winkels
57130000. Vloerbedekking winkels
571399. Vloerbedekking winkels, nec
57139900. Vloerbedekking winkels, nec
Including such kind of activities as
5712. Furniture stores
571200. Furniture stores
57120000. Furniture stores
571201. Beds and accessories
57120100. Beds and accessories
57120101. Bedding and bedsprings
57120102. Mattresses
57120103. Waterbeds and accessories
571202. Customized furniture and cabinets
57120200. Customized furniture and cabinets
57120201. Cabinet work, custom
57120202. Custom made furniture, except cabinets
571299. Furniture stores, nec
57129900. Furniture stores, nec
57129901. Bar fixtures, equipment and supplies
57129902. Cabinets, except custom made: kitchen
57129903. Juvenile furniture
57129904. Office furniture
57129905. Outdoor and garden furniture
57129906. Unfinished furniture
5713. Floor covering stores
571300. Floor covering stores
57130000. Floor covering stores
571399. Floor covering stores, nec
57139900. Floor covering stores, nec