Gezondheidszorg

Openbare bedrijven van België: Gezondheidszorg
Public companies of Belgium: Health Services category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Gezondheidszorg. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Health Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
8011. Kantoren en klinieken van medische artsen
801100. Kantoren en klinieken van medische artsen
80110000. Kantoren en klinieken van medische artsen
801101. Interne geneeskunde beoefenaars
80110100. Interne geneeskunde beoefenaars
80110101. Cardioloog en cardio-vasculaire specialist
80110102. endocrinoloog
80110103. Gastronoom
80110104. hematoloog
80110105. Interne geneeskunde, arts / chirurg
80110106. nefroloog
80110107. zenuwarts
80110108. oncoloog
80110109. Pulmonale specialist, arts / chirurg
80110110. neurochirurg
801102. Medische centra
80110200. Medische centra
80110201. Ambulant chirurgisch centrum
80110202. Clinic, uitgevoerd door artsen
80110203. Dispensery, beheerd door artsen
80110204. Vrijstaand medisch hulpcentrum
80110205. Primaire zorg medische kliniek
801103. Medische verzekeringsverenigingen
80110300. Medische verzekeringsverenigingen
80110301. Groepsgesondheidsvereniging
Including such kind of activities as
8011. Offices and clinics of medical doctors
801100. Offices and clinics of medical doctors
80110000. Offices and clinics of medical doctors
801101. Internal medicine practitioners
80110100. Internal medicine practitioners
80110101. Cardiologist and cardio-vascular specialist
80110102. Endocrinologist
80110103. Gastronomist
80110104. Hematologist
80110105. Internal medicine, physician/surgeon
80110106. Nephrologist
80110107. Neurologist
80110108. Oncologist
80110109. Pulmonary specialist, physician/surgeon
80110110. Neurosurgeon
801102. Medical centers
80110200. Medical centers
80110201. Ambulatory surgical center
80110202. Clinic, operated by physicians
80110203. Dispensery, operated by physicians
80110204. Freestanding emergency medical center
80110205. Primary care medical clinic
801103. Medical insurance associations
80110300. Medical insurance associations
80110301. Group health association