Elektronische, elektrische apparatuur en onderdelen, met uitzondering van computerapparatuur

Openbare bedrijven van België: Elektronische, elektrische apparatuur en onderdelen, met uitzondering van computerapparatuur
Public companies of Belgium: Electronic, Electrical Equipment & Components, Except Computer Equipment category
Sint-Niklaas
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Elektronische, elektrische apparatuur en onderdelen, met uitzondering van computerapparatuur. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Electronic, Electrical Equipment & Components, Except Computer Equipment
Inclusief dergelijke activiteiten als
3612. Power, distributie en specialiteitstransformatoren
361200. Power, distributie en specialiteitstransformatoren
36120000. Power, distributie en specialiteitstransformatoren
361201. Power en distributie transformatoren
36120100. Power en distributie transformatoren
36120101. Autotransformatoren, elektrische (kracht transformatoren)
36120102. Besturingstransformatoren
36120103. Huidige beperkende reactoren, elektrisch
36120104. Distributie transformatoren, elektrisch
36120105. Voedingsspanning boosters (elektrische transformatoren)
36120106. Voedingsspanning regelaars (elektrische transformatoren)
36120107. Generator voltage regulatoren
36120108. Lijnspanning regelaars
36120109. Power transformers, elektrisch
36120110. Transmissie en distributie spanning regulatoren
36120111. Spanningsregelende transformatoren, elektrische stroom
36120112. Spanningsregelaars, transmissie en distributie
361202. Lamp ballasts
36120200. Lamp ballasts
36120201. Ballasten voor verlichtingsarmaturen
36120202. Fluorescerende ballasten
361203. Specialiteitstransformatoren
36120300. Specialiteitstransformatoren
36120301. Luchthaven verlichtingstransformatoren
36120302. Autotransformatoren voor schakelborden (excl. Tele switchboards)
Including such kind of activities as
3612. Power, distribution and specialty transformers
361200. Power, distribution and specialty transformers
36120000. Power, distribution and specialty transformers
361201. Power and distribution transformers
36120100. Power and distribution transformers
36120101. Autotransformers, electric (power transformers)
36120102. Control transformers
36120103. Current limiting reactors, electrical
36120104. Distribution transformers, electric
36120105. Feeder voltage boosters (electric transformers)
36120106. Feeder voltage regulators (electric transformers)
36120107. Generator voltage regulators
36120108. Line voltage regulators
36120109. Power transformers, electric
36120110. Transmission and distribution voltage regulators
36120111. Voltage regulating transformers, electric power
36120112. Voltage regulators, transmission and distribution
361202. Lamp ballasts
36120200. Lamp ballasts
36120201. Ballasts for lighting fixtures
36120202. Fluorescent ballasts
361203. Specialty transformers
36120300. Specialty transformers
36120301. Airport lighting transformers
36120302. Autotransformers for switchboards (exc. tele. switchboards)