communicatie

Openbare bedrijven van België: communicatie
Public companies of Belgium: Communications category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - communicatie. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Communications
Inclusief dergelijke activiteiten als
4812. Radiotelefoon communicatie
481200. Radiotelefoon communicatie
48120000. Radiotelefoon communicatie
481299. Radiotelefoon communicatie, nec
48129900. Radiotelefoon communicatie, nec
48129901. Mobiele telefoondiensten
48129902. Paging diensten
48129903. Communicatiediensten voor radio-pager (beeper)
4813. Telefooncommunicatie, behalve radio
481300. Telefooncommunicatie, behalve radio
48130000. Telefooncommunicatie, behalve radio
481301. Lokale en lange afstand telefooncommunicatie
48130100. Lokale en lange afstand telefooncommunicatie
48130101. Gegevens telefooncommunicatie
48130102. Lokale telefooncommunicatie
48130103. Telecommunicatie op lange afstand
48130104. Spraak telefooncommunicatie
481302. Online dienstverleners
48130200. Online dienstverleners
48130201. Internet-connectiviteitsdiensten
48130202. Internet host services
48130203. Eigen online service netwerken
48130204. Web zoeken portal provider
481399. Telefooncommunicatie, behalve radio, nv
48139900. Telefooncommunicatie, behalve radio, nv
Including such kind of activities as
4812. Radiotelephone communication
481200. Radiotelephone communication
48120000. Radiotelephone communication
481299. Radiotelephone communication, nec
48129900. Radiotelephone communication, nec
48129901. Cellular telephone services
48129902. Paging services
48129903. Radio pager (beeper) communication services
4813. Telephone communication, except radio
481300. Telephone communication, except radio
48130000. Telephone communication, except radio
481301. Local and long distance telephone communications
48130100. Local and long distance telephone communications
48130101. Data telephone communications
48130102. Local telephone communications
48130103. Long distance telephone communications
48130104. Voice telephone communications
481302. Online service providers
48130200. Online service providers
48130201. Internet connectivity services
48130202. Internet host services
48130203. Proprietary online service networks
48130204. Web search portal provider
481399. Telephone communication, except radio, nec
48139900. Telephone communication, except radio, nec