Bouwmaterialen, Hardware, Tuinbenodigdheden, en Mobiele Home Dealers

Openbare bedrijven van België: Bouwmaterialen, Hardware, Tuinbenodigdheden, en Mobiele Home Dealers
Public companies of Belgium: Building Materials, Hardware, Garden Supply, and Mobile Home Dealers category
N\A
N\A
Brugge
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Bouwmaterialen, Hardware, Tuinbenodigdheden, en Mobiele Home Dealers. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Building Materials, Hardware, Garden Supply, and Mobile Home Dealers
Inclusief dergelijke activiteiten als
5211. Timmerhout en andere bouwmaterialen
521100. Timmerhout en andere bouwmaterialen
52110000. Timmerhout en andere bouwmaterialen
521101. Lumber producten
52110100. Lumber producten
52110101. Vloeren, hout
52110102. Millwork en timmerhout
52110103. lambrizering
52110104. Plankenproducten en timmerhout
52110105. zijspoor
52110106. Wallboard (compositie) en paneling
521102. Deur- en raamproducten
52110200. Deur- en raamproducten
52110201. Deuren, storm: hout of metaal
52110202. Deuren, hout of metaal, behalve storm
52110203. Garage deuren, verkoop en installatie
52110204. jalousies
52110205. Sash, hout of metaal
52110206. Schermen, deur en raam
52110207. Ramen, storm: hout of metaal
521103. Isolatie- en energiebesparingsproducten
52110300. Isolatie- en energiebesparingsproducten
52110301. Energiebesparende producten
52110302. Isolatiemateriaal, gebouw
52110303. Zonne-verwarmingsapparatuur
Including such kind of activities as
5211. Lumber and other building materials
521100. Lumber and other building materials
52110000. Lumber and other building materials
521101. Lumber products
52110100. Lumber products
52110101. Flooring, wood
52110102. Millwork and lumber
52110103. Paneling
52110104. Planing mill products and lumber
52110105. Siding
52110106. Wallboard (composition) and paneling
521102. Door and window products
52110200. Door and window products
52110201. Doors, storm: wood or metal
52110202. Doors, wood or metal, except storm
52110203. Garage doors, sale and installation
52110204. Jalousies
52110205. Sash, wood or metal
52110206. Screens, door and window
52110207. Windows, storm: wood or metal
521103. Insulation and energy conservation products
52110300. Insulation and energy conservation products
52110301. Energy conservation products
52110302. Insulation material, building
52110303. Solar heating equipment