Bosbouw

Openbare bedrijven van België: Bosbouw
Public companies of Belgium: Forestry category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Antwerpen
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Bosbouw. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Forestry
Inclusief dergelijke activiteiten als
0811. Houtwegen
081100. Houtwegen
08110000. Houtwegen
081199. Houtkanalen, nec
08119900. Houtkanalen, nec
08119901. Kerstboom boerderij
08119902. Houtwegen, hardhout
08119903. Houtkanalen, Naaldhout
08119904. Boomboerderij
0831. Bosproducten
083100. Bosproducten
08310000. Bosproducten
083101. Verzamelen van bosproducten
08310100. Verzamelen van bosproducten
08310101. Balsam naalden verzamelen
08310102. Bark verzamelen
08310103. Ginseng verzamelen
08310104. Gom verzamelen
08310105. Huckleberry greens verzamelen
08310106. Maple sap verzamelen
08310107. Moss verzamelen
08310108. Teaberries verzamelen
08310109. Boomzaden verzamelen
083102. Gom- en harswinning en destillatie
08310200. Gom- en harswinning en destillatie
Including such kind of activities as
0811. Timber tracts
081100. Timber tracts
08110000. Timber tracts
081199. Timber tracts, nec
08119900. Timber tracts, nec
08119901. Christmas tree farm
08119902. Timber tracts, hardwood
08119903. Timber tracts, softwood
08119904. Tree farm
0831. Forest products
083100. Forest products
08310000. Forest products
083101. Gathering of forest products
08310100. Gathering of forest products
08310101. Balsam needles gathering
08310102. Bark gathering
08310103. Ginseng gathering
08310104. Gum gathering
08310105. Huckleberry greens gathering
08310106. Maple sap gathering
08310107. Moss gathering
08310108. Teaberries gathering
08310109. Tree seeds gathering
083102. Gum and resin extraction and distillation
08310200. Gum and resin extraction and distillation