Stenen, Klei, Glas en Betonproducten

Openbare bedrijven van België: Stenen, Klei, Glas en Betonproducten
Public companies of Belgium: Stone, Clay, Glass, and Concrete Products category
Ixelles
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Stenen, Klei, Glas en Betonproducten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Stone, Clay, Glass, and Concrete Products
Inclusief dergelijke activiteiten als
3211. Vlakglas
321100. Vlakglas
32110000. Vlakglas
321101. Transparant optisch glas, behalve lenzen
32110100. Transparant optisch glas, behalve lenzen
32110101. Oogheelkundige glas, plat
32110102. Optisch glas, plat
32110103. Spectacle glas
321102. Versterkte of versterkte glas
32110200. Versterkte of versterkte glas
32110201. Gelamineerd glas
32110202. Gehard glas
321103. Bouwglas
32110300. Bouwglas
32110301. Glas bouwen, vlak
32110302. Isolatieglas, verzegelde eenheden
32110303. Schijnwerperglas
32110304. Structurele glas
32110305. Vensterglas, helder en gekleurd
321104. Platen- en platenglas
32110400. Platen- en platenglas
32110401. Plaatglas, gepolijst en ruw
32110402. Glasplaat
321199. Vlak glas
32119900. Vlak glas
Including such kind of activities as
3211. Flat glass
321100. Flat glass
32110000. Flat glass
321101. Transparent optical glass, except lenses
32110100. Transparent optical glass, except lenses
32110101. Ophthalmic glass, flat
32110102. Optical glass, flat
32110103. Spectacle glass
321102. Strengthened or reinforced glass
32110200. Strengthened or reinforced glass
32110201. Laminated glass
32110202. Tempered glass
321103. Construction glass
32110300. Construction glass
32110301. Building glass, flat
32110302. Insulating glass, sealed units
32110303. Skylight glass
32110304. Structural glass
32110305. Window glass, clear and colored
321104. Plate and sheet glass
32110400. Plate and sheet glass
32110401. Plate glass, polished and rough
32110402. Sheet glass
321199. Flat glass, nec
32119900. Flat glass, nec