Lidmaatschapsorganisaties

Openbare bedrijven van België: Lidmaatschapsorganisaties
Public companies of Belgium: Membership Organizations category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Lidmaatschapsorganisaties. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Membership Organizations
Inclusief dergelijke activiteiten als
8611. Bedrijfsverenigingen
861100. Bedrijfsverenigingen
86110000. Bedrijfsverenigingen
861101. Vakverenigingen
86110100. Vakverenigingen
86110101. Aannemersvereniging
86110102. Fabrikantinstituut
86110103. Verkopersvereniging
86110104. Vereniging openbare verenigingen
86110105. Scheepvaart- en stoomschipvereniging
861102. Groeiersverenigingen
86110200. Groeiersverenigingen
86110201. Growers 'marketing adviesdienst
861103. Regelgevende verenigingen
86110300. Regelgevende verenigingen
86110301. Beter zakenbureau
86110302. Raad van Commissarissen
86110303. Industriële normen commissie
86110304. Vastgoedraad
861199. Bedrijfsverenigingen, nv
86119900. Bedrijfsverenigingen, nv
86119901. Bankierenorganisatie, adviesdiensten
86119902. Kamer van Koophandel
86119903. Gemeenschapszaken en -diensten
86119904. Junior Kamer van Koophandel
Including such kind of activities as
8611. Business associations
861100. Business associations
86110000. Business associations
861101. Trade associations
86110100. Trade associations
86110101. Contractors' association
86110102. Manufacturers' institute
86110103. Merchants' association
86110104. Public utility association
86110105. Shipping and steamship company association
861102. Growers' associations
86110200. Growers' associations
86110201. Growers' marketing advisory service
861103. Regulatory associations
86110300. Regulatory associations
86110301. Better business bureau
86110302. Board of trade
86110303. Industrial standards committee
86110304. Real estate board
861199. Business associations, nec
86119900. Business associations, nec
86119901. Banker's organization, advisory services
86119902. Chamber of commerce
86119903. Community affairs and services
86119904. Junior chamber of commerce