Legale diensten

Openbare bedrijven van België: Legale diensten
Public companies of Belgium: Legal Services category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Legale diensten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Legal Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
8111. Legale diensten
811100. Legale diensten
81110000. Legale diensten
811101. Gespecialiseerde juridische dienstverlening
81110100. Gespecialiseerde juridische dienstverlening
81110101. Faillissement scheidsrechter
81110102. Patentadvocaat
811102. Gespecialiseerde advocatenkantoren, advocaten
81110200. Gespecialiseerde advocatenkantoren, advocaten
81110201. Administratief en bestuursrecht
81110202. Antitrust- en handelsreguleringsrecht
81110203. Bankrupcy wet
81110204. Corporate, partnership en business law
81110205. Strafrechtelijke wet
81110206. Schuldinvorderingswet
81110207. Echtscheiding en familierecht
81110208. Milieuwet
81110209. Immigratie- en naturalisatiewet
81110210. Arbeids- en arbeidsrecht
81110211. Wanpraktijk en nalatigheidswet
81110212. Patent-, handels- en auteursrecht
81110213. Product aansprakelijkheidsrecht
81110214. Vastgoedrecht
81110215. Effectenwetgeving
81110216. Belastingwetgeving
Including such kind of activities as
8111. Legal services
811100. Legal services
81110000. Legal services
811101. Specialized legal services
81110100. Specialized legal services
81110101. Bankruptcy referee
81110102. Patent solicitor
811102. Specialized law offices, attorneys
81110200. Specialized law offices, attorneys
81110201. Administrative and government law
81110202. Antitrust and trade regulation law
81110203. Bankrupcy law
81110204. Corporate, partnership and business law
81110205. Criminal law
81110206. Debt collection law
81110207. Divorce and family law
81110208. Environmental law
81110209. Immigration and naturalization law
81110210. Labor and employment law
81110211. Malpractice and negligence law
81110212. Patent, trademark and copyright law
81110213. Product liability law
81110214. Real estate law
81110215. Securities law
81110216. Taxation law