Industriële en commerciële machines en computerapparatuur

Openbare bedrijven van België: Industriële en commerciële machines en computerapparatuur
Public companies of Belgium: Industrial and Commercial Machinery and Computer Equipment category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Industriële en commerciële machines en computerapparatuur. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Industrial and Commercial Machinery and Computer Equipment
Inclusief dergelijke activiteiten als
3511. Turbines en turbine generator sets
351100. Turbines en turbine generator sets
35110000. Turbines en turbine generator sets
351101. Turbines en turbine generator set units, compleet
35110100. Turbines en turbine generator set units, compleet
35110101. Gas turbine generator set units, compleet
35110102. Hydraulische turbine generator set units, compleet
35110103. Stoomturbine generator set units, compleet
351102. Turbines en turbine generator sets en onderdelen
35110200. Turbines en turbine generator sets en onderdelen
35110201. Gasturbines, mechanische aandrijving
35110202. Hydraulische turbines
35110203. Stoommachines
35110204. Stoomgouverneurs
35110205. Stoomturbines
35110206. Turbo-generatoren
35110207. Wielen, water
3519. Intern verbrandingsmotoren, n.v.
351900. Intern verbrandingsmotoren, n.v.
35190000. Intern verbrandingsmotoren, n.v.
351901. Diesel-, semi-diesel- of duelbrandstofmotoren, inclusief marine
35190100. Diesel-, semi-diesel- of duelbrandstofmotoren, inclusief marine
35190101. Herbouw van dieselmotoren
35190102. Motoren, diesel en semi-diesel of dual-fuel
35190103. Marine motoren
Including such kind of activities as
3511. Turbines and turbine generator sets
351100. Turbines and turbine generator sets
35110000. Turbines and turbine generator sets
351101. Turbines and turbine generator set units, complete
35110100. Turbines and turbine generator set units, complete
35110101. Gas turbine generator set units, complete
35110102. Hydraulic turbine generator set units, complete
35110103. Steam turbine generator set units, complete
351102. Turbines and turbine generator sets and parts
35110200. Turbines and turbine generator sets and parts
35110201. Gas turbines, mechanical drive
35110202. Hydraulic turbines
35110203. Steam engines
35110204. Steam governors
35110205. Steam turbines
35110206. Turbo-generators
35110207. Wheels, water
3519. Internal combustion engines, nec
351900. Internal combustion engines, nec
35190000. Internal combustion engines, nec
351901. Diesel, semi-diesel, or duel-fuel engines, including marine
35190100. Diesel, semi-diesel, or duel-fuel engines, including marine
35190101. Diesel engine rebuilding
35190102. Engines, diesel and semi-diesel or dual-fuel
35190103. Marine engines