Holding and Other Investment Offices

Openbare bedrijven van België: Holding and Other Investment Offices
Public companies of Belgium: Holding and Other Investment Offices category
Bruxelles
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Holding and Other Investment Offices. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Holding and Other Investment Offices
Inclusief dergelijke activiteiten als
6712. Bankholdingsmaatschappijen
671200. Bankholdingsmaatschappijen
67120000. Bankholdingsmaatschappijen
6719. Holdings, nv
671900. Holdings, nv
67190000. Holdings, nv
671999. Holdingbedrijven, nec, nec
67199900. Holdingbedrijven, nec, nec
67199901. Beleggingsholdingsmaatschappijen, behalve banken
67199902. Persoonlijke holdingbedrijven, behalve banken
67199903. Zakenbedrijven
6722. Management investering, open-ended
672200. Management investering, open-end
67220000. Management investering, open-end
672299. Beheerinvestering, open-end, nec
67229900. Beheerinvestering, open-end, nec
67229901. Geldmarkt beleggingsfondsen
67229902. Wederverkoop van fondsen, op eigen rekening
6726. Beleggingsbureaus, niet inbegrepen
672600. Beleggingsbureaus, niet inbegrepen
67260000. Beleggingsbureaus, niet inbegrepen
672699. Investeringskantoren, nec, nec
67269900. Investeringskantoren, nec, nec
67269901. Uitgifte van gezichtbedrag certificaat
67269902. Afgifte van het gezichtbedrag van de afgiftebewijs
Including such kind of activities as
6712. Bank holding companies
671200. Bank holding companies
67120000. Bank holding companies
6719. Holding companies, nec
671900. Holding companies, nec
67190000. Holding companies, nec
671999. Holding companies, nec, nec
67199900. Holding companies, nec, nec
67199901. Investment holding companies, except banks
67199902. Personal holding companies, except banks
67199903. Public utility holding companies
6722. Management investment, open-ended
672200. Management investment, open-end
67220000. Management investment, open-end
672299. Management investment, open-end, nec
67229900. Management investment, open-end, nec
67229901. Money market mutual funds
67229902. Mutual fund sales, on own account
6726. Investment offices, nec
672600. Investment offices, nec
67260000. Investment offices, nec
672699. Investment offices, nec, nec
67269900. Investment offices, nec, nec
67269901. Face amount certificate issuing
67269902. Face amount installment certificate issuing