Beveiliging & Commodity Brokers, Dealers, Uitwisselingen & Diensten

Openbare bedrijven van België: Beveiliging & Commodity Brokers, Dealers, Uitwisselingen & Diensten
Public companies of Belgium: Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services category
N\A
N\A
Brugge
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Beveiliging & Commodity Brokers, Dealers, Uitwisselingen & Diensten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
Inclusief dergelijke activiteiten als
6211. Beveiligingsmakelaars en dealers
621100. Beveiligingsmakelaars en dealers
62110000. Beveiligingsmakelaars en dealers
621101. Beveiligingsmakelaars en dealers
62110100. Beveiligingsmakelaars en dealers
62110101. Bond dealers en makelaars
62110102. Makelaars, veiligheid
62110103. Dealers, beveiliging
62110104. Vloerhandelaars, veiligheid
62110105. Nota makelaars
62110106. Makelaars en dealers
62110107. Aandelenoptiehandelaren
62110108. Belastingcertificaat dealers
62110109. Handelaars, veiligheid
621102. Flotatiebedrijven
62110200. Flotatiebedrijven
62110201. Distributeurs, beveiliging
62110202. Investeringsbankiers
62110203. Verkoop van beleggingscertificaten
62110204. Beleggingsonderneming, algemene makelaardij
62110205. Securities flotatie bedrijven
62110206. Syndicate aandelen (onroerend goed, entertainment, uitrusting) verkoop
62110207. Ondernemers, veiligheid
621103. Minerale, olie- en gasleasing- en royalty-dealers
62110300. Minerale, olie- en gasleasing- en royalty-dealers
Including such kind of activities as
6211. Security brokers and dealers
621100. Security brokers and dealers
62110000. Security brokers and dealers
621101. Security brokers and dealers
62110100. Security brokers and dealers
62110101. Bond dealers and brokers
62110102. Brokers, security
62110103. Dealers, security
62110104. Floor traders, security
62110105. Note brokers
62110106. Stock brokers and dealers
62110107. Stock option dealers
62110108. Tax certificate dealers
62110109. Traders, security
621102. Flotation companies
62110200. Flotation companies
62110201. Distributors, security
62110202. Investment bankers
62110203. Investment certificate sales
62110204. Investment firm, general brokerage
62110205. Securities flotation companies
62110206. Syndicate shares (real estate, entertainment, equip.) sales
62110207. Underwriters, security
621103. Mineral, oil, and gas leasing and royalty dealers
62110300. Mineral, oil, and gas leasing and royalty dealers