Administratie van economische programma's

Openbare bedrijven van België: Administratie van economische programma's
Public companies of Belgium: Administration of Economic Programs category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Administratie van economische programma's. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Administration of Economic Programs
Inclusief dergelijke activiteiten als
9611. Administratie van algemene economische programma's
961100. Administratie van algemene economische programma's
96110000. Administratie van algemene economische programma's
961104. Administratie van algemene economische programma's, niveau van overheid
96110400. Administratie van algemene economische programma's, niveau van de regering
96110401. Administratie van algemene economische programma's, federale overheid
96110402. Administratie van algemene economische programma's, staatsregering
96110403. Administratie van algemene economische programma's, provincie overheid
96110404. Administratie van algemene economische programma's, lokale overheid
961199. Administratie van algemene economische programma's, nv
96119900. Administratie van algemene economische programma's, nv
96119901. Consumentenbescherming kantoor, regering
96119902. Economisch ontwikkelingsbureau, overheid
96119903. Energieontwikkeling en instandhoudingsbureau, overheid
96119904. Algemeen economisch statistisch agentschap, overheid
96119905. Handelscommissie, overheid
9621. Regeling, administratie van het vervoer
962100. Regeling, administratie van het vervoer
96210000. Regeling, administratie van het vervoer
962101. Vliegtuigen regulerende agentschappen
96210100. Vliegtuigen regulerende agentschappen
96210101. Luchtverkeersleiding operaties, overheid
96210102. Vliegtuiginspectie, overheid
962102. Licentiebureaus
96210200. Licentiebureaus
Including such kind of activities as
9611. Administration of general economic programs
961100. Administration of general economic programs
96110000. Administration of general economic programs
961104. Administration of general economic programs, level of government
96110400. Administration of general economic programs, level of goverment
96110401. Administration of general economic programs, federal government
96110402. Administration of general economic programs, state government
96110403. Administration of general economic programs, county government
96110404. Administration of general economic programs, local government
961199. Administration of general economic programs, nec
96119900. Administration of general economic programs, nec
96119901. Consumer protection office, government
96119902. Economic development agency, government
96119903. Energy development and conservation agency, government
96119904. General economic statistics agency, government
96119905. Trade commission, government
9621. Regulation, administration of transportation
962100. Regulation, administration of transportation
96210000. Regulation, administration of transportation
962101. Aircraft regulating agencies
96210100. Aircraft regulating agencies
96210101. Air traffic control operations, government
96210102. Aircraft inspection, government
962102. Licensing agencies
96210200. Licensing agencies