Papier en geallieerde producten

Openbare bedrijven van België: Papier en geallieerde producten
Public companies of Belgium: Paper and Allied Products category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Papier en geallieerde producten. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Paper and Allied Products
Inclusief dergelijke activiteiten als
2611. Pulpmolens
261100. Pulpmolens
26110000. Pulpmolens
261101. Pulpmolens, chemische en semichemische verwerking
26110100. Pulpmolens, chemische en semichemische verwerking
26110101. Kraft (sulfate) pulp
26110102. Neutrale sulfietpulp
26110103. Soda pulp
26110104. Sulfietpulp
261102. Pulpmolens, oplossende pulpverwerking
26110200. Pulpmolens, oplossende pulpverwerking
26110201. Rayon pulp
261103. Pulpmolens, mechanische en recycling verwerking
26110300. Pulpmolens, mechanische en recycling verwerking
26110301. Mechanische pulp, inclusief grondhout en thermomechanische
26110302. Pulp vervaardigd uit afval of gerecycleerd papier
261199. Pulpmolens, nec
26119900. Pulpmolens, nec
26119901. Pulp gemaakt van lompen, bagassse, hennep of andere vezelbasis
26119902. Pulp geproduceerd uit niet-houtvezelbasis, in ieder geval
26119903. Pulp geproduceerd uit houtbasis, nec
2621. Papieren molens
262100. Papieren molens
26210000. Papieren molens
262101. Handdoeken, weefsels en servetten;
Including such kind of activities as
2611. Pulp mills
261100. Pulp mills
26110000. Pulp mills
261101. Pulp mills, chemical and semichemical processing
26110100. Pulp mills, chemical and semichemical processing
26110101. Kraft (sulfate) pulp
26110102. Neutral sulfite pulp
26110103. Soda pulp
26110104. Sulfite pulp
261102. Pulp mills, dissolving pulp processing
26110200. Pulp mills, dissolving pulp processing
26110201. Rayon pulp
261103. Pulp mills, mechanical and recycling processing
26110300. Pulp mills, mechanical and recycling processing
26110301. Mechanical pulp, including groundwood and thermomechanical
26110302. Pulp manufactured from waste or recycled paper
261199. Pulp mills, nec
26119900. Pulp mills, nec
26119901. Pulp made from rags, bagassse, hemp, or other fiber base
26119902. Pulp produced from non-wood fiber base, nec
26119903. Pulp produced from wood base, nec
2621. Paper mills
262100. Paper mills
26210000. Paper mills
262101. Towels, tissues and napkins; paper and stock