Metaalmijnen

Openbare bedrijven van België: Metaalmijnen
Public companies of Belgium: Metal Mining category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Hasselt
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Metaalmijnen. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Metal Mining
Inclusief dergelijke activiteiten als
1011. Ijzer ertsen
101100. Ijzer ertsen
10110000. Ijzer ertsen
101101. Ijzererts mijnbouw
10110100. Ijzererts mijnbouw
10110101. Open pit ijzererts mijnbouw, nec
10110102. Open pit taconite mijnbouw
10110103. Ondergrondse ijzerertsmijnbouw
101102. Voorbereiding van ijzererts
10110200. Voorbereiding van ijzererts
10110201. Ijzererts begunstigend
10110202. Ijzerertspelletiseren
10110203. Ijzererts sinteren bij de mijn
1021. Koperertsen
102100. Koperertsen
10210000. Koperertsen
102101. Koperertsmijnen en -bereiding
10210100. Koperertsmijnen en -bereiding
10210101. Koperertsmalen en -bereiding
10210102. Open pit koperertsmijnbouw
10210103. Ondergrondse koperertsmijnbouw
1031. Lood en zinkerts
103100. Lood en zinkerts
10310000. Lood en zinkerts
103101. Loodertsmijnen
Including such kind of activities as
1011. Iron ores
101100. Iron ores
10110000. Iron ores
101101. Iron ore mining
10110100. Iron ore mining
10110101. Open pit iron ore mining, nec
10110102. Open pit taconite mining
10110103. Underground iron ore mining
101102. Iron ore preparation
10110200. Iron ore preparation
10110201. Iron ore beneficiating
10110202. Iron ore pelletizing
10110203. Iron ore sintering at the mine
1021. Copper ores
102100. Copper ores
10210000. Copper ores
102101. Copper ore mining and preparation
10210100. Copper ore mining and preparation
10210101. Copper ore milling and preparation
10210102. Open pit copper ore mining
10210103. Underground copper ore mining
1031. Lead and zinc ores
103100. Lead and zinc ores
10310000. Lead and zinc ores
103101. Lead ores mining