Groothandel - Duurzame Goederen

Openbare bedrijven van België: Groothandel - Duurzame Goederen
Public companies of Belgium: Wholesale Trade - Durable Goods category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Bruxelles
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Groothandel - Duurzame Goederen. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Wholesale Trade - Durable Goods
Inclusief dergelijke activiteiten als
5012. Auto's en andere motorvoertuigen
501200. Auto's en andere motorvoertuigen
50120000. Auto's en andere motorvoertuigen
501201. Automobielmakelaars
50120100. Automobielmakelaars
50120101. Autoverhuur
50120102. Automobiles
50120103. Vrachtwagens, niet-commercieel
50120104. Vans, noncommercial
501202. Commerciële voertuigen
50120200. Commerciële voertuigen
50120201. ambulances
50120202. Bussen
50120203. Brandweerwagens
50120204. Taxi's
50120205. Aanhangwagens voor vrachtwagens, nieuw en gebruikt
50120206. Vrachtwagens
50120207. Truck trekkers
50120208. Vrachtwagens, commercieel
50120209. Vans, commercieel
501203. Recreatieve voertuigen, motorhomes en aanhangwagens
50120300. Recreatieve voertuigen, motorhomes en aanhangwagens
50120301. Campers (pickup coaches) voor montage op vrachtwagens
50120302. Stacaravans
50120303. Motorvoertuigen, kitvorm
Including such kind of activities as
5012. Automobiles and other motor vehicles
501200. Automobiles and other motor vehicles
50120000. Automobiles and other motor vehicles
501201. Automotive brokers
50120100. Automotive brokers
50120101. Automobile auction
50120102. Automobiles
50120103. Trucks, noncommercial
50120104. Vans, noncommercial
501202. Commercial vehicles
50120200. Commercial vehicles
50120201. Ambulances
50120202. Busses
50120203. Fire trucks
50120204. Taxicabs
50120205. Trailers for trucks, new and used
50120206. Truck bodies
50120207. Truck tractors
50120208. Trucks, commercial
50120209. Vans, commercial
501203. Recreational vehicles, motor homes, and trailers
50120300. Recreational vehicles, motor homes, and trailers
50120301. Campers (pickup coaches) for mounting on trucks
50120302. Motor homes
50120303. Motor vehicles, kit form