Diensten, niet elders geclassificeerd

Openbare bedrijven van België: Diensten, niet elders geclassificeerd
Public companies of Belgium: Services, Not Elsewhere Classified category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Diensten, niet elders geclassificeerd. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Services, Not Elsewhere Classified
Inclusief dergelijke activiteiten als
8999. Diensten, niet inbegrepen
899900. Diensten, niet inbegrepen
89990000. Diensten, niet inbegrepen
899901. Kunstenaars en artiestenstudio's
89990100. Kunstenaars en artiestenstudio's
89990101. Artiest
89990102. Kunstenaars studio
89990103. Beeldhouwkunststudio
89990104. kalligraaf
899902. Kunstgerelateerde diensten
89990200. Kunstgerelateerde diensten
89990201. Kunst restauratie
89990202. Wenskaart schilderij met de hand
89990203. Gebrandschilderd glas
899903. Commerciële en literaire geschriften
89990300. Commerciële en literaire geschriften
89990301. Reclame kopie schrijven
89990302. Auteur
89990303. Ghost schrijven
89990304. Kranten kolom schrijven
89990305. Schrijven voor publicatie
89990306. Technisch schrijven
899904. Liedschriften
89990400. Liedschriften
89990401. Muziek regelen en componeren
Including such kind of activities as
8999. Services, nec
899900. Services, nec
89990000. Services, nec
899901. Artists and artists' studios
89990100. Artists and artists' studios
89990101. Artist
89990102. Artist's studio
89990103. Sculptor's studio
89990104. Calligrapher
899902. Art related services
89990200. Art related services
89990201. Art restoration
89990202. Greeting card painting by hand
89990203. Stained glass art
899903. Commercial and literary writings
89990300. Commercial and literary writings
89990301. Advertising copy writing
89990302. Author
89990303. Ghost writing
89990304. Newspaper column writing
89990305. Writing for publication
89990306. Technical writing
899904. Song writings
89990400. Song writings
89990401. Music arranging and composing